Bezrobocie spadło w stosunku do czerwca

Wg Central Statistics Office zrewidowana stopa bezrobocia dla poprzedniego miesiąca jest nieco niższa, niż była w czerwcu.

Dane CSO mówią, że bez pracy w Irlandii pozostawało w lipcu 4,1%, natomiast w czerwcu wskaźnik wynosił 4,2%, a wcześniej 3,8%. Bezrobocie wśród mężczyzn spadło w lipcu do 4,3%, czyli było niższe niż w czerwcu o 0,2%, a wśród kobiet stopa bezrobocia nie zmiennie wynosiła 3,9%. Bezrobocie wśród młodzieży w przedziale wiekowym 15 – 24 lata wynosiło 10,7%, co oznacza wzrost o 0,2%. W grupie wiekowej 25 – 74 lata bezrobocie liczone ogółem wyniosło na koniec poprzedniego miesiąca 3,3%, więc i tutaj zanotowano spadek o 0,2%. Dane CSO pokazują, że w końcówce lipca bez pracy w Irlandii pozostawało 111,9 tysiąca osób, a w czerwcu jako bezrobotnych rejestrowano 115,5 tysiąca osób. Sezonowa stopa bezrobotnych w lipcu spadła z 63 800 osób do 61 500 wśród mężczyzn, natomiast wśród kobiet obniżyła się z 51 600 do 50 400 pań.

Starszy ekonomista w firmie Indeed Jack Kennedy ocenił, iż rynek pracy w Irlandii jest „niesamowicie napięty”, a stopa bezrobocia na poziomie 4,1% jest najniższym łącznym wynikiem od 2001 r., pomimo korekty w górę.

Jack Kennedy powiedział:

– Utrzymujący się niski poziom stopy bezrobocia w Irlandii odzwierciedla kulminację skoordynowanych wysiłków zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, aby wspierać solidną i zrównoważoną gospodarkę. Sukces gospodarczy nie jest pozbawiony wyzwań, a ponieważ rynek pracy pozostaje prawie w pełnym zatrudnieniu, nadchodzące miesiące mogą ujawnić ograniczenia sektorowe. Presja płacowa pozostaje silna, a pracownicy będą naciskać na wyższe płace, aby zrekompensować wysoką inflację. To powiedziawszy, presja płacowa może minąć swój szczyt. Narzędzie do śledzenia płac Indeed, oparte na reklamowanych wynagrodzeniach dla nowych pracowników, wykazało dalsze osłabienie do 4,3% r/r w czerwcu, w porównaniu ze szczytowym poziomem 5,5% w marcu.

Kennedy powiedział również, że nadszedł czas, aby rząd nadał priorytet przyuczaniu do zawodu i inwestycjom w zrównoważone opcje kariery dla ludzi młodych, którzy w przeciwnym razie mogliby wyemigrować, więc należy to zrobić, by utrzymać wysoce utalentowaną siłę roboczą w kraju i stymulować wzrost.

Bogdan Feręc

Źr: Business Plus

Photo by Arno Senoner on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Spożywanie alkoholu
Polska miała histor