Ustawa o zwalczaniu zawyżania cen

Partia Pracy ma przedstawić projekt ustawy, który nada Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów (CCPC) nowe uprawnienia do badania zysków i polityki ustalania cen krajowych gigantów handlu detalicznego oraz do podejmowania działań egzekucyjnych w przypadku stwierdzenia, że ​​ceny są zawyżone.

Rzecznik Partii Pracy ds. handlu Ged Nash powiedział:

– Od pewnego czasu prowadzę kampanię na temat możliwego podważania cen w sektorze spożywczym i jedna rzecz, która stała się dla mnie bardzo jasna, to poważny brak przejrzystości, jeśli chodzi o badanie zysków oraz ustalanie cen oraz praktyki gigantów detalicznych. W następstwie farsy wyniku zeszłotygodniowego Retail Forum minister przedsiębiorczości starał się przejąć kontrolę nad narracją, informując media, że ​​podejmie kroki, które doprowadzą do tego, że duże supermarkety opublikują swoje zyski i będą zmuszeni do ustalania cen przejrzyście. Partia Pracy opublikowała ustawę, która zrobi to dokładnie. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (nadmierne ceny) z 2023 r. zmieniłaby ustawę o ochronie konsumentów z 2014 r. i rozwiązałaby ten fundamentalny problem, jednocześnie uzbrajając obecnie bezsilnego regulatora w rzeczywiste uprawnienia egzekucyjne, aby zmusić gigantów detalicznych do posłuszeństwa i zapewnienia uczciwych cen przy kasie. Nasza ustawa pozwoliłaby CCPC na podjęcie głębokiego badania i analizy kosztów, jakie ponoszą, osiąganych zysków i cen ustalanych przez dużych detalistów. CCPC będzie mogło gromadzić wszelkie dane potrzebne do ukończenia tej analizy i opublikowania wyników, zapewniając przejrzystość na tym rynku, której tak bardzo brakowało od zbyt dawna. Chociaż CCPC będzie zobowiązana do uwzględnienia wrażliwych kwestii handlowych przy publikowaniu tych badań, jej głównym celem powinno być dobro konsumenta. Jeśli dominujący detaliści nie podbijają cen, to nie mają się czego obawiać w związku z tą ustawą, ale jeśli tak, nowe przepisy upoważnią CCPC do doprowadzenia ich do zmiany postępowania. Brak współpracy przy analizie CCPC lub podawanie nieprawdziwych informacji grozić ma karą grzywny i do 5 lat pozbawienia wolności. Ustawa ma na celu rozwiązanie problemu, w którym giganci detaliczni mogą nadużywać dominującej pozycji rynkowej, aby ustalać nieuczciwe ceny zakupu dla swoich małych dostawców lub nieuczciwe ceny sprzedaży dla konsumentów. Odnosząc się do tej kwestii, projekt ustawy ma na celu ochronę zarówno konsumentów, jak i producentów zaopatrujących supermarkety. Zamiast składać deklaracje w tej sprawie, jak zrobił to rząd w zeszłym tygodniu na Retail Forum, ta nowa ustawa poszłaby dalej niż proszenie i błaganie supermarketów o uczciwą grę, zmusiłaby je do tego raz na zawsze. To, czego teraz potrzebujemy, to nie więcej pustych słów, ale praktyczne działania rządu mające na celu obniżenie cen artykułów spożywczych i zapewnienie rodzinom pracującym, borykającym się z kosztami utrzymania, przerwy. Ustawodawstwo to powinno zostać przyjęte przez rząd, jako konstruktywna propozycja uczynienia rynku bardziej sprawiedliwym. Wierzę, że ta ustawa uzbroiłaby CCPC w wiele narzędzi, których potrzebuje, aby w końcu zapewnić uczciwą ofertę konsumentom przy kasie w supermarkecie.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Photo by Claudio Schwarz on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rosną irlandzkie za
Smartfony powinny by