Rząd musi inwestować w naszą planetę, aby chronić naszą przyszłość

Z okazji dzisiejszego Dnia Ziemi 2023 r. senator Partii Pracy Annie Hoey wezwała rząd do zwiększenia wysiłków Irlandii w zakresie działań na rzecz klimatu oraz do wykorzystania nieoczekiwanych wpływów podatkowych w celu zmniejszenia obciążeń finansowych dla ludzi w tym procesie.

Senator Hoey powiedziała:

– Dzień Ziemi to dzień, w którym pokazujemy nasze wsparcie dla ochrony środowiska. W tym roku robimy to w obliczu spadku nieosiągniętych celów w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwuznacznych rządów w sprawie importu metodą szczelinowania i niezrównoważonych kosztów utrzymania. Zaledwie w zeszłym miesiącu IPCC wydało krajom o wysokim PKB „ostateczne ostrzeżenie”. Rząd musi odegrać swoją rolę w utrzymaniu globalnego ocieplenia poniżej limitu 2 stopni ustalonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To nie jest czas na składanie deklaracji, to czas na prawdziwe działania na rzecz klimatu. Pomimo retoryki tego rządu w sprawie klimatu, nadal zawodzi. Zamiast dokonywać znaczących zmian, minister Eamon Ryan próbuje wykupić wyjście Irlandii z realizacji jej celów klimatycznych. Przed Wielkanocą Dáil zatwierdził zakup 4,1 miliona kredytów węglowych, co kosztowało podatnika 2,9 miliona euro. Brak inwestycji w planetę dużo kosztuje. Rząd musi chwycić to w swoje ręce, aby pomóc ludziom, którzy zmagają się z kosztami życia i chronić nas wszystkich w przyszłości. Pomimo wrzawy ze strony mniejszości zaprzeczającej zmianom klimatycznym, społeczeństwo chce lepszego, bezpieczniejszego i czystszego środowiska. Rząd powinien wprowadzić w życie tę wolę. Wśród złych wieści jest świetna okazja. Niedawny raport Zgromadzenia Obywatelskiego w sprawie utraty różnorodności biologicznej dostarczył rządowi planu działania mającego na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej w całym kraju. Dzięki wkładowi rolników, osób zajmujących się wycinaniem torfu, rybaków, organizacji pozarządowych, działaczy na rzecz ochrony środowiska, naukowców i innych osób, Zgromadzenie Obywatelskie pod przewodnictwem dr Aoibhinna Ní Shúilleabháina opracowało kompleksowe i praktyczne zalecenia. Teraz do naszych ministrów należy zapewnienie ich wdrożenia na poziomie całego rządu. Kolejne możliwości wynikają ze znacznej nadwyżki rządowej i przewidywanych nieoczekiwanych wpływów z podatku od energii w wysokości 600 mln euro. Te wysokie dochody nie zgadzają się z żywymi doświadczeniami ludzi, którzy walczą o opłacenie rachunków. Tematem tegorocznego Dnia Ziemi jest „Inwestuj w naszą planetę, chroń naszą przyszłość”. Musimy zapewnić, aby ludzie dostrzegali korzyści płynące z tych ogromnych dochodów, w tym poprzez państwowe inwestycje w inicjatywy przyjazne dla ziemi. Partia Pracy wzywa do wprowadzenia miesięcznego, ryczałtowego biletu na transport klimatyczny w wysokości 9 euro, aby pomóc ludziom przenieść się do transportu publicznego; zaoszczędzić na kosztach paliwa; i pomóc Irlandii osiągnąć nasze coraz bardziej odległe cele w zakresie emisji. Wzorowany na podobnym schemacie w Niemczech, bilet uprawniałby ludzi w całym kraju do nieograniczonego podróżowania wszystkimi środkami transportu za jedyne 9 euro miesięcznie. Jeśli poważnie myślimy o osiągnięciu naszych zerowych celów netto, potrzebujemy marchewki, a nie tylko kija. Potrzebujemy przywództwa Oireachtas. Szacujemy, że ograniczenie emisji dwutlenku węgla dzięki takiej polityce byłoby równoznaczne z usunięciem 23 000 samochodów z naszych dróg. Nadszedł czas, aby ten rząd był na tyle odważny, aby podjąć radykalne kroki w kierunku czystszej przyszłości. Nie możemy sobie pozwolić na opuszczenie kolejnych celów. Bądźmy ambitni dla siebie i dla naszej planety. Minister Ryan powinien przestać marnować pieniądze podatników, które zostały roztrwonione na kredyty węglowe, a zamiast tego inwestować w naszą planetę, aby chronić naszą przyszłość.

Opr: Bogdan Feręc

Żr: Labour Party

Photo by Guillaume de Germain on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Komentarze taoiseach
Niepełnowartościow