Ryanair potępia Ursulę Von Der Leyen za zaniedbania

W 38. dniu francuskich strajków ATC w ciągu zaledwie 3 miesięcy, Ryanair potępił przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen za jej niewybaczalny brak ochrony podstawowego prawa obywateli/odwiedzających UE do swobody przemieszczania się, poprzez nieodpowiedzialne zezwolenie na zamykanie unijnego nieba, które ma być wielokrotnie niedostępne podczas francuskich strajków ATC.

Przewodnicząca von der Leyen pokazała, jak mało troszczy się o obywateli i odwiedzających UE oraz ich prawa, zezwalając na odwołanie w krótkim czasie ponad 627 000 lotów pasażerskich Ryanaira, tylko w pierwszych 3 miesiącach 2023 r. zmniejszając podstawową łączność wewnątrzeuropejską i niszcząc turystykę. Pasażerów tych można by jednak łatwo chronić bez naruszania prawa francuskich związków ATC do strajku za pomocą następujących środków:

  1. Chronić francuskie przeloty podczas strajków ATC (korzystając z przepisów dotyczących usług minimalnych), tak jak w Grecji, Włoszech i Hiszpanii
  2. Pozwolić innym europejskim ATC zarządzać lotami nad Francją podczas strajku francuskiego ATC
  3. Nakazać francuskim związkom ATC zaangażowanie się w wiążący arbitraż przed ogłoszeniem strajków
  4. Wprowadzić upoważnione zawiadomienie o udziale w strajku

Francuskie związki zawodowe mogą skorzystać z prawa do strajku bez możliwości zamknięcia całej francuskiej przestrzeni powietrznej, czego unikają związki ATC w Hiszpanii, Włoszech i Grecji, chroniąc przeloty. Całkowicie nieproporcjonalne i niesprawiedliwe jest to, że loty wewnętrzne we Francji są chronione na mocy m.in. ustawodawstwa o usługach, ale loty obywateli/odwiedzających z UE z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Irlandii są anulowane.

Przewodnicząca von der Leyen i Komisja Europejska mają obowiązek chronić prawo obywateli UE do swobodnego przemieszczania. Ryanair wzywa pasażerów z UE do podpisania petycji Protect Passengers: Keep EU Skies Open i zażądania od Komisji Europejskiej i przewodniczącej Ursuli von der Leyen podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony ich praw jako obywateli UE.

Rzecznik Ryanair powiedział:

– Francuski ATC strajkuje 38. dzień w ciągu zaledwie 3 miesięcy, a tysiące pasażerów z UE ma swoje loty, aby zobaczyć przyjaciół i rodzinę, to niesprawiedliwe, loty odwoływane są w krótkim czasie. Chociaż nie mamy trudności z korzystaniem przez francuskie związki zawodowe z ich prawa do strajku, oczekujemy, że przewodnicząca von der Leyen będzie wykonywać swoją pracę oraz bronić i chronić podstawowych praw obywateli UE/odwiedzających do swobody przemieszczania, które ona i jej kolegium komisarzy niewytłumaczalnie się nie udaje. To całkowicie nieproporcjonalne i niesprawiedliwe, że francuski rząd może wykorzystać m.in. ustawodawstwo o usługach, chroniące loty wewnętrzne we Francji, ale wymuszające odwołanie lotów nad Francją. Przewodnicząca Ursula von der Leyen powinna chronić obywateli/odwiedzających UE podczas lotów spoza Francji nad francuską przestrzenią powietrzną z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jednolity rynek podróży lotniczych i przelotów w UE nie powinien być wielokrotnie likwidowany, ponieważ Komisja Europejska nie podejmuje działań. Ryanair wzywa pasażerów z UE do przyłączenia się do naszego wezwania skierowanego do przewodniczącej von der Leyen i podpisania naszej petycji Protect Passengers: Keep EU Skies Open, domagającej się od Komisji Europejskiej podjęcia działań w celu ochrony ich praw jako obywateli UE.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Ryanair

Photo by Giuseppe Famiani on Unsplash

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Minister edukacji mu
Nowe serce Lenki bij