Prawo pracowników do elastycznej pracy – to nie prawo odmowy przez pracodawców

Odnotowując podpisanie ustawy o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym przez prezydenta Higginsa, rzeczniczka praw pracowniczych Marie Sherlock powiedziała, że ​​wszyscy pracownicy muszą mieć prawo do elastycznej pracy.

Senator Sherlock powiedziała:

– Partia Pracy konsekwentnie naciskała na rząd, aby stanął po stronie pracowników i postępował w sprawie nowoczesnej ustawy, która uwzględnia realia dzisiejszego miejsca pracy. To rozczarowujące, że rząd nie był na tyle odważny, by przyglądać się grupom lobbystów pracodawców i wykorzystać zyski z pracy związane z pandemią, wprowadzając do prawa przepis o domniemanej elastyczności dla wszystkich pracowników. Pracownicy potrzebują pewności, że mają prawo do elastyczności, a nie prawa pracodawców do odrzucenia ich prośby. Jak pokazała pandemia, tam, gdzie jest pewność co do tych ustaleń, coraz więcej osób wcześniej wykluczonych z rynku pracy można zachęcić do powrotu. Chociaż przyznajemy, że ustawa zostanie poddana przeglądowi za trzy lata, powinniśmy już teraz zobaczyć pełną rolę elastycznej pracy dla wszystkich. Nie mogę zrozumieć, dlaczego rząd próbuje cofnąć czas w zakresie innowacji w miejscu pracy, które są wygodne dla pracowników, przedsiębiorstw, gospodarki i społeczności lokalnych. Ustawa jest restrykcyjna z samej swojej natury. Istnieją pewne elementy, które mają zastosowanie tylko do bardzo specyficznej grupy pracowników, z wyłączeniem innych sytuacji, w których osoby mogłyby pełnić rolę opiekuńczą. Prawo do elastycznej pracy może i już uczyniło pracę bardziej wyrównaną w tym kraju. Biorąc pod uwagę wzrost zatrudnienia kobiet w pełnym wymiarze godzin o imponujące 7,5% w okresie dwóch lat między końcem 2019 a 2021 rokiem, wiemy, że coś się wydarzyło podczas pandemii. Elastyczna praca przynosi ogromne korzyści gospodarkom, przedsiębiorstwom i pracownikom, w tym większą produktywność i lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Jest to korzystne dla wszystkich i szczególne dobrodziejstwo dla tworzenia bardziej zróżnicowanych miejsc pracy. Partia Pracy zaproponowała ustawodawstwo w lutym we współpracy z grupami rzeczników reprezentującymi kobiety, osoby niepełnosprawne, samotnych rodziców i wielu innych, aby to poprzeć. Przyszłość organizacji pracy w Irlandii jest jednym z największych problemów naszych czasów. Widzieliśmy być może 15 lat zmian przesuniętych do dwóch lat. Rząd musi być odważni i postępować właściwie dla pracowników, biznesu i gospodarki, zapewniając prawo do elastycznej pracy.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Partia Pracy

Photo by Campaign Creators on Unsplash

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
„To także twoja p
Kolejny wolny dzień