Ponad 10% energii elektrycznej na lotnisku w Dublinie ma pochodzić z nowej farmy słonecznej

Ponad 10% obecnego rocznego zapotrzebowania lotniska w Dublinie na energię elektryczną będzie wkrótce pokrywane przez nową farmę fotowoltaiczną o mocy 9 MWp, budowaną na terenie lotniska. DAA ogłosił to, witając ministra stanu ds. transportu Jacka Chambersa, podczas jego wizyty na terenie o powierzchni 28 akrów, a położonym w pobliżu południowego pasa startowego. 

Do tej pory Enerpower, jeden z wiodących irlandzkich dostawców rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, zainstalował 11 000 paneli słonecznych, a do końca września ma zostać zainstalowanych łącznie 15 000 paneli słonecznych. Panele fotowoltaiczne to czyste i odnawialne źródło energii, które przekształca światło słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych i nie emituje gazów cieplarnianych ani substancji zanieczyszczających. Oczekuje się, że po ukończeniu i oddaniu do użytku jesienią tego roku farma fotowoltaiczna będzie generować 7,46 GWh rocznie, co stanowi 11,8% rocznego zużycia energii na lotnisku w Dublinie i równowartość zasilania około 1600 domów przez rok. To wystarczy na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną całego lotniska, a nadwyżka energii elektrycznej pokrywa zapotrzebowanie na energię terminali lotniskowych i kampusu. 

To odnawialne źródło energii pomoże portowi lotniczemu w Dublinie wywiązać się ze zobowiązania dotyczącego ograniczenia bezpośrednich emisji (zakres 1 i 2) o 51% do 2030 r., co jest zgodne z celami sektora publicznego określonymi w ramach krajowego planu działań na rzecz klimatu, a ostatecznie w osiągnięciu zerowej emisji netto dwutlenku węgla – najpóźniej do 2050 r. Plan inwestycji kapitałowych portu lotniczego w Dublinie wraz z wnioskiem dotyczącym infrastruktury przedłożonym Radzie Hrabstwa Fingal w grudniu 2023 r. określa zestaw projektów, które zapewnią korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, przy inwestycjach o łącznej wartości 400 mln euro.  

Port lotniczy w Dublinie kontynuuje również współpracę ze swoimi partnerami z branży lotniczej i transportowej, aby znaleźć sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (Zakres 3), na które lotnisko w Dublinie nie ma bezpośredniej kontroli. Emisje te pochodzą z wielu źródeł, w tym z emisji pochodzących z lotów samolotów oraz transportu pasażerskiego do i z lotniska. Port lotniczy w Dublinie wspiera swoich klientów linii lotniczych w poszukiwaniu zrównoważonych paliw lotniczych oraz możliwości lotów napędzanych wodorem i energią elektryczną. Wspiera także ambitne projekty w zakresie infrastruktury publicznej, w tym MetroLink i BusConnects, które zmniejszą emisję gazów cieplarnianych przez pasażerów podróżujących do i z lotniska w Dublinie.  

Port lotniczy w Dublinie dokonuje przeglądu drugiej fazy projektu farmy fotowoltaicznej o podobnej skali i zlokalizowanej na terenie kampusu lotniska. Żeby odpowiednio uwzględnić instalacje fotowoltaiczne i inne powiązane technologie paliw odnawialnych i alternatywnych, lotnisko jest w trakcie kończenia projektu magazynowania termicznego i aktywnie poszukuje rozwiązań w zakresie magazynowania energii akumulatorowej (BESS). Wdrażanie energooszczędnych technologii na terenie kampusu pozostaje kluczową częścią strategii dekarbonizacji lotniska, obejmującej między innymi ciągłe wdrażanie oświetlenia LED, stałego zasilania naziemnego (FEGP) dla floty samolotów i pojazdów elektrycznych (EV) oraz modernizację punktów ładowania. Oceniany jest również potencjał innej energii odnawialnej na miejscu, w tym energii geotermalnej. Inne niedawne inicjatywy obejmują redukcję o 90% emisji dwutlenku węgla z pojazdów znajdujących się w strefie operacyjnej lotniska poprzez przejście z oleju napędowego na olej roślinny obrabiany wodorem (HVO) oraz udział w rządowych grupach zadaniowych ds. zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) i wodoru w celu przyspieszenia stosowania tych alternatyw. 

Lotnisko Cork również realizuje plany dotyczące wykorzystania energii słonecznej na miejscu. Projektuje farmę fotowoltaiczną na istniejącym parkingu naziemnym „Holiday Blue”, która zostanie przedstawiona do planowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Planuje się, że po ukończeniu ta farma słoneczna o mocy 1,8 MWp będzie pokrywać do 30% zapotrzebowania na energię lotniska w Cork. Port lotniczy Cork jest podmiotem komercyjnym półpaństwowym o najlepszych wynikach w kraju, według pomiarów SEAI, pod względem oszczędności energii przez ostatnie dwa lata z rzędu i wdrożył środki oszczędzające energię, w tym zapewniono pełną wymianę diod LED na terenie kampusu, odnowienie oświetlania całego pasa startowego oświetlenie za pomocą niskoenergetycznych alternatyw, wybudowano najnowocześniejszą podstacją elektryczną, zmieniono oprogramowanie do zarządzania i monitorowania energii oraz dokonano wymiany taboru lekkiego na pojazdy elektryczne.

Opr. Bogdan Feręc

Źr. Dublin Airport

Photo Dublin Airport

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kto jest najpopularn
Aldi obniży ceny i