Pakiet Świadczeń dla Gospodarstw Domowych powinien być zwiększony

Rzecznik Fianna Fáil ds. ochrony socjalnej Paul McAuliffe wezwał swoich kolegów w rządzie do zwiększenia w tegorocznym budżecie Pakietu Świadczeń dla Gospodarstw Domowych (HBP).        

HBP otrzymują obecnie 504 000 osoby i obejmuje to bezpłatny abonament telewizyjny wraz z 35 euro miesięcznie na rachunek odbiorcy za gaz lub energię elektryczną.

Jest on wypłacany wszystkim w kraju w wieku powyżej 70 lat, ale może się o niego ubiegać tylko jedna osoba na gospodarstwo domowe. Świadczenie jest również dostępne dla wszystkich osób w wieku od 66 do 70 lat, które otrzymują emeryturę państwową lub rentę dla wdów/wdowców/partnerów pozostałych przy życiu.

O zasiłek opiekuńczy lub rentę inwalidzką może również ubiegać się każda osoba poniżej 66. roku życia, która otrzymuje zasiłek opiekuńczy lub rentę inwalidzką.

Poseł z Dublin North West powiedział:

– W ciągu ostatnich kilku miesięcy zaobserwowaliśmy pozytywny wpływ rządowego budżetu na 2023 r. płatności emerytalne i kredyty na energię elektryczną. Takie wsparcie należy w tym roku jeszcze wzmocnić w budżecie na 2024 r. poprzez zwiększenie miesięcznej płatności HBP i podobną płatność ryczałtową na początku zimy. HBF nie został podniesiony od 10 lat pomimo stale rosnących kosztów energii i jestem zdania, że ​​rząd musi zrobić więcej, aby pokryć koszty tych podwyżek. uczciwie zająć się rosnącymi kosztami energii, których wciąż doświadczamy i moglibyśmy zapewnić bardziej powszechną pomoc, zamiast ponownie wprowadzać w tym roku dalsze zmiany w deputacie paliwowym. Musimy zobaczyć jednorazową płatność ryczałtową w ramach HBP, podobną do wypłaty dodatku paliwowego w zeszłym roku, wraz ze zwiększonymi miesięcznymi płatnościami w ramach programu, aby wesprzeć tych, którzy obecnie stanowią 26 procent całej populacji, a oczekuje się, że liczba w nadchodzących latach będzie nadal rosnąć.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Photo by Emil Kalibradov on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Wakacje „Studia Du
Ustawa laburzystów