Kobiety zarabiają prawie o jedną czwartą mniej niż mężczyźni

Rząd musi zareagować w tej sprawie, podejmując działania dotyczące opieki nad dziećmi i świadczeń z tytułu opieki nad dziećmi w budżecie na rok 2024.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Równości Płac rzeczniczka praw pracowniczych Partii Pracy Marie Sherlock podkreśliła, że ​​kobiety w Irlandii zarabiają tygodniowo średnio o 23% mniej w porównaniu z mężczyznami.

To, jak zaznaczyła, powinno się zmienić.

Senator Sherlock powiedziała:

– Jest to ogromna różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i chociaż wiemy, że kryje się za nią wiele przyczyn, rzeczywistość jest taka, że ​​rząd ma w ramach swoich uprawnień potencjał, aby radykalnie ją zmniejszyć. Brak dostępnej i niedrogiej opieki nad dziećmi oraz innych obowiązków opiekuńczych zmusił wiele kobiet do pracy w niepełnym wymiarze godzin. Zdumiewające 45% wszystkich kobiet jest zatrudnionych poza typowym wynagrodzeniem i pracuje w niepełnym wymiarze godzin, zgodnie z badaniem siły roboczej prowadzonym przez CSO, ale w przypadku niektórych kobiet może być to z wyboru. Jednak z rozmów prowadzonych w naszych społecznościach wiemy, że chroniczny niedobór niedrogiej opieki nad dziećmi i zajęć pozaszkolnych, a także całkowity brak opieki nad dziećmi poniżej 1 roku życia wymusza na wielu kobietach decyzje, których inaczej by nie wybrały. Budżet na rok 2024 musi spełnić zobowiązanie rządu do 25% obniżki opłat za opiekę nad dziećmi, a państwo musi dokonać poważnych inwestycji kapitałowych w obszarach takich jak centrum Dublina, aby zbudować placówki opieki nad dziećmi tam, gdzie operatorzy opieki nad dziećmi nie mogą znaleźć realnej i odpowiedniej przestrzeni fizycznej. Wyeliminowanie różnicy w wynagrodzeniu ze względu na płeć i zadbanie o to, aby kobiety nie wplątały się w błędne koło niskich wynagrodzeń, skróconych godzin pracy, mniejszych możliwości awansu lub podwyżki wymaga szeregu środków, z których jednym jest tylko dostępna przystępna cenowo opieka nad dziećmi. Konieczne jest również umożliwienie kobietom wspólnego negocjowania warunków pracy, a także pełne wdrożenie dyrektywy UE w sprawie odpowiednich płac minimalnych. Ponadto uważamy, że należy zwrócić większą uwagę na praktyki płacowe w prawie wszystkich małych i średnich miejscach pracy. Od 2025 r. wszystkie firmy zatrudniające 50 lub więcej pracowników będą musiały zgłaszać różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, jednak z danych administracyjnych CSO jasno wynika, że ​​zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na płeć jest jeszcze większe w mniejszych i średnich firmach. W 2021 r. w zakładach pracy zatrudniających 20 – 49 pracowników tygodniowe wynagrodzenie ze względu na płeć wyniosło 31%.

Senator Sherlock zakończyła swój wywód, mówiąc:

– Rzeczywistość jest taka, że ​​pracujące kobiety, a zwłaszcza kobiety, które oprócz płatnego zatrudnienia mają także obowiązki opiekuńcze, muszą zostać docenione i wspierane poprzez sprawiedliwsze struktury wynagrodzeń i dodatkowe wsparcie rządowe. Niedawny raport ESRI na temat ubóstwa, nierówności dochodów i standardów życia słusznie podkreśla nieproporcjonalnie wyższy poziom ubóstwa wśród niektórych rodzin, zwłaszcza rodzin z samotnymi rodzicami, oraz rażącą potrzebę dodatkowego wsparcia dochodu. Budżet na rok 2024 daje rządowi szansę na poważne działania na rzecz rodzin.

Opr. Bogdan Feręc

Źr. Labour Party

Photo by Alexander Dummer on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: