Dwie trzecie globalnych celów zrównoważonego rozwoju dotyczących dzieci może nie zostać osiągniętych do 2030 r.

Według najnowszego raportu UNICEF obecne tempo realizacji założeń przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w 2015 r. oznacza, że do 2030 r. zaledwie 25 proc. dziecięcej populacji świata będzie żyło w krajach, które te cele osiągną. Aby temu zapobiec, państwa muszą kwestie dotyczące najmłodszych umieścić w centrum swoich planów realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Raport UNICEF Progress on Children’s Well-Being: Centring child rights in the 2030 Agenda ostrzega, że najwyższy 50-proc. poziom realizacji celów SDG dotyczących dzieci osiągnięto jak dotąd zaledwie w przypadku 6 proc. populacji. To ok. 150 mln najmłodszych, mieszkających w 11 krajach. Jeśli takie tempo się utrzyma, do 2030 r. swoje cele osiągnie tylko 60 krajów, w których mieszka zaledwie co czwarte dziecko na świecie. Zakładane w Agendzie 2030 postępy w zakresie wyeliminowania ubóstwa, zmniejszenia nierówności i budowania bardziej pokojowych, zamożnych społeczeństw nie będą dotyczyły ok. 1,9 mld dzieci w 140 krajach.

© UNICEF_UN0543835_Mulala

© UNICEF_UN0543835_Mulala

Coraz wyraźniej widać, że kończy nam się czas na wprowadzanie celów zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje ich niezrealizowania będą dotkliwe dla życia najmłodszych i całej planety. Inwestowanie w prawa dzieci, w ich zdrowie, w działania zmierzające do wyeliminowania głodu, ubóstwa i wszelkich nierówności – to wszystko napędza ich wdrażanie. Wszyscy powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby uczynić świat bardziej sprawiedliwym i zdrowszym miejscem do życia. Państwa powinny umieścić prawa dziecka w centrum swojej polityki wewnętrznej i programów budżetowych

Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska

Świat wciąż zmaga się ze skutkami wielu kryzysów. COVID-19, zmiany klimatu, konflikty i załamania gospodarcze zatrzymują lub odwracają wieloletnie postępy realizacji celów SDG. Na przykład w ciągu ostatnich kilku lat pandemia bezpośrednio przyczyniła się do historycznego załamania poziomu wyszczepialności, a ub​​​​​óstwo edukacyjne wzrosło o jedną trzecią w krajach o niskim i średnim dochodzie. Cele związane z edukacją, ochroną przed zagrożeniem i eliminacją ubóstwa są najbardziej odległe od założeń.

© UNICEF_UN0747722_Naftalin

© UNICEF_UN0747722_Naftalin

Zgodnie z raportem przyspieszony rozwój jest możliwy dzięki silnemu zaangażowaniu na szczeblu krajowym, skutecznej polityce i odpowiedniemu finansowaniu, przy czym niektóre państwa o niskim i średnim dochodzie osiągają najszybsze postępy.

Poszczególne kraje mogą osiągnąć konieczne przyspieszenie poprzez zwiększenie i zabezpieczenie wydatków socjalnych w obszarach takich jak zdrowie, edukacja i ochrona socjalna; dostosowanie globalnych celów do kontekstu lokalnego, biorąc pod uwagę możliwości techniczne, polityczne, zarządcze i finansowe; priorytetowe traktowanie wiedzy i danych dotyczących dzieci; zwiększenie inwestycji w opracowanie i wdrożenie strategii łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich; zapewnienie odpowiednich systemów finansowania kładących nacisk na sprawiedliwość i skuteczność.

© UNICEF_UN0613189_Dejongh

© UNICEF_UN0613189_Dejongh

UNICEF Polska

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Kobiety zarabiają p
Polacy entuzjastami