Irlandzki ambasador zauważa problemy społeczności LGBTQI+ w Polsce

17 maja Ambasador Patrick Haughey podpisał List Otwarty dotyczący poparcia dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność LGBTQI+ oraz inne mniejszości w Polsce.

List podpisany został przez 47 ambasad i przedstawicielstw z siedzibą w Warszawie.

Niesie on pozytywne przesłanie, potwierdzając podstawowe prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Kluczowym przesłaniem jest to, że prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTQI+, mają prawo w pełni z nich korzystać. List uznaje również wkład społeczności LGBTQI+ we wspieranie osób uciekających przed wojną na Ukrainie, jako integralnej części polskiego społeczeństwa.

Sporządzenie listu koordynowała Ambasada Norwegii w Polsce. Irlandia koordynowała przygotowanie listu w 2018 roku.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Zielono mi. Ambasada Irlandii w Polsce

Photo Zielono mi. Ambasada Irlandii w Polsce

Photo by Alexander Grey on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: