Do drugiego kwartału 2023 r. utworzono 87 400 miejsc pracy

Minister Coveney i minister McGrath z zadowoleniem przyjmują najnowsze dane wskazujące na dalszy wzrost zatrudnienia w drugim kwartale 2023 r.

Badanie siły roboczej za II kwartał 2023 r. i najnowszy miesięczny raport o bezrobociu pokazują:

  • zatrudnienie nadal rośnie – do drugiego kwartału 2023 r. utworzono 87 400 miejsc pracy
  • całkowite zatrudnienie wynosi 2,63 mln, co przekracza cel wynoszący 2,5 mln określony w Planie Naprawy Gospodarczej na rok 2024
  • regiony przyczyniły się do wzrostu liczby miejsc pracy – zatrudnienie poza Dublinem wzrosło o 64 300 w roku poprzedzającym drugi kwartał 2023 r. (+3,6%)
  • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w drugim kwartale wzrosło o 72 000 (+3,6%) rok do roku

Wyniki badania siły roboczej (LFS) opublikowane przez Central Statistics Office pokazują ciągły wzrost na irlandzkim rynku pracy – do drugiego kwartału 2023 r. utworzono 87 400 miejsc pracy. Zatrudnienie wynosi obecnie 2,63 mln, co oznacza wzrost o około 3,4% w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r.

Odzwierciedla to skuteczność skupienia się rządu na ożywieniu ożywienia na rynku pracy po pandemii Covid-19, jak określono w planie naprawy gospodarczej. To zobowiązanie do ciągłego wzrostu zatrudnienia zostało ponowione w rządowej białej księdze w sprawie przedsiębiorstw opublikowanej w grudniu 2022 r., w której określono strategiczny kierunek tworzenia miejsc pracy na nadchodzące lata.

 Komentując liczby minister przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia Simon Coveney powiedział:

– Kolejny kwartał z rzędu osiągnęliśmy nowy rekord największej niż kiedykolwiek liczby pracujących w naszym kraju, a miesięczna stopa bezrobocia w lipcu wyniosła zaledwie 4,3%. Jest to świadectwo ciężkiej pracy i niezwykłej odporności irlandzkiej przedsiębiorczości. Szczególnie wskaźniki aktywności kobiet na rynku pracy osiągnęły obecnie historyczny poziom, a więcej kobiet korzysta z możliwości zatrudnienia.

Komentując dane minister finansów Michael McGrath dodał:

– Dane wskazują na utrzymującą się siłę rynku pracy. Do drugiego kwartału utworzono ponad 88 000 miejsc pracy, z czego 8600 w samym drugim kwartale, po wyłączeniu sezonowym. W rezultacie wskaźnik zatrudnienia wzrósł do najwyższego w historii poziomu 74,2%. Jest to znaczące osiągnięcie, biorąc pod uwagę trudności gospodarcze, jakie pojawiły się w ostatnich latach, i wskazuje na odporność rynku pracy oraz powodzenie polityk rządowych wprowadzonych w odpowiedzi na te wyzwania. Pozytywnie, pomimo korekty, jaka miała miejsce w sektorze ICT w drugiej połowie ubiegłego roku, w drugim kwartale zatrudnienie w ICT wzrosło o 2,2% w ujęciu kwartalnym, osiągając nowy rekordowy poziom 174 tys. Ogólnie rzecz biorąc, dane sugerują, że rynek pracy funkcjonuje obecnie na poziomie maksymalnej wydajności lub prawdopodobnie ją przekracza. Biorąc pod uwagę, że według ogłoszeń o pracę popyt na pracę jest nadal wysoki, w najbliższej perspektywie na rynku pracy prawdopodobnie pozostanie ciasno. Stwarza to rosnące ryzyko nasilenia presji płacowej. Polityka rządu skupi się zatem na łagodzeniu wąskich gardeł po stronie podaży, unikając jednocześnie przyczyniania się do spirali płacowo-cenowej, która mogłaby zaszkodzić naszej konkurencyjności i mieć wpływ na naszą gospodarkę.

Opr. Bogdan Feręc

Źr. Departament Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Kim jest Posie Parke
SIPTU wzywa do „pi