Będzie można żądać pracy zdalnej

Ustawa o równowadze między życiem prywatnym a zawodowym – przepisy różne 2022, przeszła już wszystkie etapy parlamentarne, została przyjęta i oczekuje na podpis prezydenta, poinformował minister Roderic O’Gorman.

Kiedy prezydent Higgins złoży swój podpis pod ustawą, wprowadzi ona kilka zmian, jakie oczekiwane były od chwili wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej, co wspierać ma pracowników w zakresie oddzielania życia zawodowego od prywatnego.

Nowe regulacje przewidują także płatny urlop dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, a ilość płatnych dni ustalono na pięć.

Punktami nowelizacji stały się te, które mówią o:

• 5 dniach bezpłatnego urlopu na cele medyczne dla rodziców dzieci do lat 12 oraz opiekunów,

• 5 dniach płatnego urlopu dla ofiar przemocy domowej,

• prawie do żądania elastycznego czasu pracy dla rodziców i opiekunów,

• prawie do żądania pracy zdalnej dla wszystkich pracowników,

• 2 latach przerwy na karmienie piersią.

Kierownik w Peninsula Ireland Nora Cashe powiedziała, że wraz z nowym prawem pojawi się możliwość żądania pracy zdalnej przez wszystkich pracowników, a pracodawcy muszą się już teraz przygotować, że wpłynie do nich duża ilość wniosków.

Nora Cashe mówi:

– Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy opracowuje również Kodeks Postępowania, który powinien zapewnić dalsze wytyczne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, jak zarządzać wnioskami o uzgodnienia dotyczące pracy zdalnej. Chociaż pracodawcy będą zobowiązani do uwzględnienia tych wniosków na mocy nowego prawa, nie ma obowiązku uwzględnienia wszystkich wniosków. Jeśli pracodawcy odrzucą wniosek, ustawa stanowi, że muszą dostarczyć pracownikowi pisemne powiadomienie potwierdzające przyczyny odmowy. Pracodawcy będą musieli opracować zasady zarządzania tymi wnioskami i przygotować się do negocjacji z pracownikami, którzy chcą zmienić swoje wzorce pracy. Pomocny w tym zakresie powinien być Kodeks Postępowania, który ma zostać wydany przez Komisję ds. Stosunków w Miejscu Pracy.

Pani Cashe podkreśla, że nie wszystkie zawody nadają się do pracy zdalnej, a ujęła to w następujący sposób:

– Więc chociaż każdy pracownik wkrótce będzie mógł cieszyć się tymi nowymi prawami, po prostu nie będzie to miało zastosowania w niektórych branżach.

Bogdan Feręc

Źr: Busieness Plus

Photo by Yasmina H on Unsplash  

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: