Automatyczne emerytury od przyszłego roku

Minister ochrony społecznej Heather Humphreys ujawniła ostateczny kształt ustawy o systemie emerytalnym i automatycznym systemie zapisów emerytalnych, który rozpocznie się już w I kwartale 2024 roku.

Pełne wdrożenie systemu potrwa 10 lat, a po jego wejściu w życie we wszystkich aspektach, pracownicy oddawać będą, jako składki emerytalne 6% swoich zarobków brutto. Auto Enrollment, bo tak przypuszczalnie nazywać się będzie system emerytalny po wprowadzeniu reformy, rozwijany będzie stopniowo, a zacznie się od 1,5% wysokości zarobków brutto. Następnie, co trzy lata, o kolejne 1,5%, by ostatecznie osiągnąć poziom 6% w 10 roku obowiązywania.

W szczegółach, jakie opublikowała minister Humphreys, zaznaczono, że składki pracownicze zaczną się od 1,5% zarobków brutto, a w czwartym roku działania systemu wzrosnąć do poziomu 3%, natomiast w siódmym roku do 4,5% i w dziesiątym do 6%.


Składki w Auto Enrollment mają być również przystosowane do wysokości zarobków, ale co też ważne, obliczane do kwoty maksymalnej zarobków na poziomie 80 000 €. Składki płacone będą jeden do jednego przez pracownika i pracodawcę, a część dopłacać będzie też państwo. Już wcześniej było wiadomo, że państwowa kasa dokładać będzie do każdych 3 € wpłaconych przez płatnika 1 €, ale również do maksymalnej wysokości obliczenia stopy procentowej zamykającej się kwotą 80 000 €.

Państwowy system składek emerytalnych działać będzie niezależnie od wszystkich innych, które są systemami prywatnymi. Nie będzie natomiast żadnych przeszkód, aby pracownik korzystał z obu systemów składek emerytalnych, jeżeli wyrazi taką wolę.

Komentując system i proponowane rozwiązania, minister Humphreys powiedziała, że jest to projekt ostateczny i różni się od wstępnie prezentowanego w 2018 roku, który był konsultowany, jednak zmieniono go na tyle, że właściwie po proponowanym ówcześnie systemie „Strawman”, niewiele zostało. Minister dodała również, że zdecydowano się na rozciągnięcie okresu wzrostu składek i uznano, że całość musi odbywać się „bardziej stopniowo”, by można było dopasować model do wszystkich pracowników i pracodawców.

Minister Heather Humphreys:

– Zmodyfikowaliśmy też podejście do doboru i zarządzania funduszami, tak aby połączyć zyski osiągane przez każdego zarządzającego inwestycjami. To upraszcza wybory stojące przed pracownikami i oznacza, że ​​wszyscy pracownicy, którzy zdecydują się na określony rodzaj funduszu, otrzymają taki sam zwrot z inwestycji. Rozpoczniemy prace nad przygotowaniem organizacji i infrastruktury IT z myślą o uruchomieniu systemu do końca 2023 roku i gotowości do przyjmowania pierwszych naborów od początku 2024 roku. Jestem niezwykle dumna, że mogę wprowadzić tę jedyną w swoim rodzaju politykę, która będzie miała naprawdę znaczący wpływ na życie ludzi. Automatyczna Rejestracja znacznie poprawi samopoczucie, bezpieczeństwo finansowe i niezależność osób starszych.

Departament Ochrony Społecznej poinformował również, że firmy dostarczające usługi emerytalne, będą mogły złożyć oferty i staną się w takim przypadku „zarejestrowanym dostawcą usług zarządzania inwestycjami”, co będzie prowadzone w ramach systemu automatycznej rejestracji. Do rejestracji i składania ofert zaproszeni zostaną dostawcy komercyjni usług emerytalnych, ale też usług administracyjnych oraz fundusze księgowe, a „usługi zarządzania funduszami emerytalnymi będą administrowane za pośrednictwem portalu internetowego”.

Za sprawne działanie nad całością systemu odpowiedzialny będzie Centralny Organ Przetwarzania (Central Processing Authority – CPA), który prowadzić będzie nadzór i koordynować rozwój systemu. Organ ten będzie odpowiedzialny za monitorowanie pobranych składek, rozdzielać je będzie do preferowanych przez płatników funduszy, ale będzie też alokować zwroty inwestycyjne do zarządzających funduszami.

Jak dodaje Departament Ochrony Społecznej, maksymalna dozwolona roczna opłata za administrację i zarządzanie inwestycjami wyniesie 0,5% zarządzanych aktywów.

*

Z opublikowanych przez minister Humphreys informacji widać, że nie jest to nic innego, jak system łudząco podobny do tego, który znany jest z Polski, a określany mianem „filarów” emerytalnych.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection

Fot: Obraz Wolfgang Eckert z Pixabay 

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Benedict Rogers and
Sinn Féin wzywa spo