Abonament telewizyjny bez wyjątków?

O ile rządowe plany zostaną zrealizowane, abonament telewizyjny zapłaci każde gospodarstwo domowe w Irlandii.

Aktualne wypowiedzi rządu sugerują, iż należy całkowicie zmienić model zbierania opłat za możliwość użytkowania telewizji, jaka dostępna jest w Irlandii, a w tym może się okazać, że każde gospodarstwo domowe taką opłatę uiści. Można dużym przekonaniem powiedzieć, iż modernizacja poboru opłaty abonamentowej idzie w stronę podatku, który pobierany będzie Revenue.

Nie planuje się natomiast podniesienia stawki podatku telewizyjnego, bo tak chyba trzeba będzie to nazwać, powyżej 160 € rocznie, chociaż nazwą, jaka ma wówczas obowiązywać, będzie „opłata nadawcza”.

Rozwiązanie zapewnić ma mediom publicznym odpowiedni poziom finansowania, a te będą zmuszone w takim przypadku utrzymywać się prawie wyłącznie z tej opłaty, chociaż nie wyklucza się przekazywania innych funduszy z państwowej kasy. Dodatkowo media publiczne będą opierać się, jak ma to miejsce do tej pory, na wpływach z reklam, co w połączeniu powinno dać odpowiedni poziom wpływów.

Zwolennikiem reformy systemu zbierania opłat abonamentowych jest premier Leo Varadkar, który już kilka razy mówił, że system musi się całkowicie zmienić, jednak do tej pory nie ujawnił, kiedy dokładnie się to stanie. Z kręgów rządowych docierają jednak informacje, że prace w tym zakresie są już prowadzone, toczą się rozmowy zarówno z przedstawicielami mediów publicznych, jak i wieloma jednostkami rządowymi, aby wybrać najlepszy sposób na odpowiednie finansowanie mediów publicznych.

Jedno z wysokich źródeł rządowych sugeruje również, że zmiany w abonamencie, o ile nastąpią, to nie należy się ich raczej spodziewać przed przyszłorocznymi wyborami.

Mówi się również, iż nowy abonament telewizyjny, nie będzie przeznaczony wyłącznie na prowadzenie działalności przez RTÉ, a pieniądze podzielone zostaną pomiędzy różne media działające w Irlandii i zapewniają nadawanie publiczne.

Jest też informacja, która mówi, że nowa opłata przed jej wprowadzeniem, poprzedzona zostanie po „głosowaniu w kraju”, co można interpretować, jako potencjalne referendum w tej sprawie, chociaż prawdopodobnie skończy się konsultacjami społecznymi i głosowaniem w Oireachtas.

Trwający w najlepsze skandal związany z RTÉ wywołał również dyskusję i obawy, że mieszkańcy kraju masowo przestaną płacić abonament telewizyjny, a z jego ściągalnością źle było już w roku ubiegłym, kiedy ok. 15% gospodarstw domowych w Irlandii, nie odprowadziło tej opłaty. To z kolei oznacza, że system abonamentowy utracił ok. 60 mln €.

Będą mogły zaistnieć wyjątki od reguły wnoszenia opłaty abonamentowej, ale będzie ich niewiele i raczej dotyczyć będzie to małej grupy osób, dodaje wysoko uplasowane źródło w strukturach rządu.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Matoo.Studio on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Poles can feel safer
Nie używaj tych sam