Zakaz niszczenia niesprzedanego obuwia i tekstyliów

Poseł do Parlamentu Europejskiego Billy Kelleher z zadowoleniem przyjął porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy w sprawie ekoprojektu.

Kelleher przedstawił swoje uwagi po osiągnięciu porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą europejską w sprawie reformy dyrektywy z 2009 r., która zwiększa zakres obowiązującego prawodawstwa w celu ustalenia wymogów dotyczących wydajności i informacji w odniesieniu do wszystkich rodzajów towarów wprowadzanych na rynek UE.


To słuszne i właściwe, aby firmy robiły wszystko, co w ich mocy, aby poprawić zrównoważony rozwój swoich produktów” – stwierdził poseł do Parlamentu Europejskiego Fianna Fail Billy Kelleher, z zadowoleniem przyjmując tymczasowe porozumienie polityczne osiągnięte w sprawie reformy dyrektywy w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów.

Billy Kelleher:

– Do tej pory ta dyrektywa ograniczała się do produktów związanych z energią. To tymczasowe porozumienie obejmie zdecydowaną większość produktów wytwarzanych w Unii Europejskiej.

– Dyrektywa w sprawie ekoprojektu ustanowi ramy dla ustalania wymagań dla konkretnych grupy produktów, aby były nie tylko energooszczędne i zasobooszczędne, ale także trwalsze, niezawodne, nadające się do ponownego użycia, modernizacji, naprawy, recyklingu i łatwiejsze w utrzymaniu.

– Co więcej, wraz z akceptacją cyfrowego świata, w którym żyjemy, utworzony zostanie nowy „cyfrowy paszport produktu”. Będzie on dostarczał informacji na temat zrównoważenia środowiskowego produktu. Pomoże także konsumentom i przedsiębiorstwom w dokonywaniu świadomych wyborów przy zakupie produktów oraz pomoże władzom publicznym do lepszego przeprowadzania kontroli i nadzoru.

– Bardzo ważną częścią tego dokumentu będzie bezpośredni zakaz niszczenia niesprzedanych tekstyliów i obuwia. Pełne zwolnienia zostaną wprowadzone dla małych i mikroprzedsiębiorstw, natomiast średnie przedsiębiorstwa będą korzystać z 6-letniego zwolnienia. Nie powinniśmy być świadkami niszczenia tekstyliów i obuwia. To strata energii, zasobów i wysiłku.

– Jest to znacząca poprawa w porównaniu z poprzednią dyrektywą, która wpłynie na zrównoważony rozwój wszystkich produktów UE w przyszłości.

Opr. Bogdan Feręc

Źr: MEP Billy Kelleher

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Sprawca wypadku dost
Marek Budzisz: Europ