W stronę biodegradowalnych kompozytów dla motoryzacji i lotnictwa

Samoloty wycofywane z użytku generują odpady nieulegające biodegradacji. A co by było, gdyby kompozyty stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i kosmicznym po określonym czasie użytkowania same dzieliły się na materiały podstawowe? Naukowcy rozwijają technologię, która w przyszłości umożliwi recykling kompozytów epoksydowych.

Nad biodegradowalnymi kompozytami pracują naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. Jak wyjaśniają, do łączenia dwóch materiałów kompozytowych wykorzystuje się żywicę epoksydową. Jednak istniejące technologie ponownego rozdzielania materiałów są drogie i mało efektywne. Droga do takiego kompozytu, który po określonym czasie użytkowania sam by się dzielił na materiały podstawowe, wymaga opracowania nowego typu żywicy epoksydowej.

„Samoloty, którymi zajmowałam się w swojej pracy badawczej, mają określony resurs, czyli okres zdolności użytkowej. Potem są wycofywane i najczęściej składowane, ponieważ przeprowadzenie koniecznych modyfikacji jest zbyt kosztowne. W ten sposób powstaje duża ilość odpadów nieulegających biodegradacji. Potrzebne jest więc rozwiązanie, które umożliwi recykling materiałów kompozytowych” – mówi dr inż. Agnieszka Derewońko z Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT, cytowana w materiale prasowym uczelni.

Dr inż. Agnieszka Derewońko zbadała żywicę epoksydową modyfikowaną dodatkami organicznymi, która służy do łączenia materiałów kompozytowych. W swoich badaniach zrezygnowała z dodatków ze źródeł kopalnych. Jej zdaniem, wyniki dają nadzieję na bardziej racjonalne gospodarowanie odpadami. Zastosowanie naturalnych dodatków może przyczynić się do stworzenia biodegradowalnych kompozytów, ułatwić ponowne wykorzystanie surowców i polepszyć stan środowiska naturalnego.

Więcej na: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C97211%2Cw-strone-biodegradowalnych-kompozytow-dla-motoryzacji-i-lotnictwa.html

Źródło informacji: Nauka w Polsce

Photo by William Hook on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Felieton sobotni Jan
Jak długo może ży