Utrudnią nam życie, czy uda się odrzucić projekt?

Dzisiaj Parlament Europejski głosować ma wywołującą wiele kontrowersji ustawę o odtwarzaniu przyrody, która istotnie wpływać będzie na funkcjonowanie państw.

Unijne ustawodawstwo przewiduje przywrócenie 80% terenów obecnie uznanych za znajdujące się w złym stanie środowiskowym do pierwotnego kształtu, co może oznaczać utratę części terenów rolnych, ale też innych wykorzystywanych na skalę przemysłową. Część propozycji znajdujących się w noweli ustawy, już wcześniej odrzucana była przez Komisję Środowiska UE, jednak Parlament Europejski stwierdził, że potrzeba do tego decyzji wszystkich posłów, więc podda poprawki pod głosowanie.

Tym samym dzisiaj w PE ustawa odczytana zostanie w pełnym brzmieniu, zgłoszone i odczytane zostaną poprawki, a następnie rozpocznie się blok głosowań, które przyjmować lub odrzucać będą wszystkie zgłoszone kontrowersje.

O ile ustawa o przywracaniu przyrody do jej pierwotnego kształtu zostanie odrzucona, a może się tak stać, Unia Europejska zmuszona zostanie do opracowania nowego projektu ustawy. To jednak zajmie trochę czasu i projekt raczej nie pojawi się wcześniej niż po przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Scenariusz w tej sprawie może być też inny i PE zawiesi wprowadzenie ustawy w życie, a rozpocznie negocjacje z Komisją Europejską oraz państwami członkowskimi, dostosowując przepisy do ich potrzeb. Tak może się dziać w przypadku Irlandii, która mówiła ustami swoich niektórych europosłów, że cześć zapisów z tej nowej propozycji godzi w jej przemysł i gospodarkę rolną.

Istotne jest też, że los ustawy jest mocno niepewny, gdyż największa grupa parlamentarna, czyli Europejska Partia Ludowa, rekomenduje swoim członkom odrzucenie projektu w całości. Są też inne grupy w Parlamencie Europejskim, które stoją w opozycji do proponowanych zmian, więc z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, iż ustawa będzie miała trudności z jej zatwierdzeniem.

Niestety pięciu posłów z Irlandii, a reprezentujących Fine Gael stwierdziło, że wyłamie się spod rekomendacji i prawdopodobnie zagłosuje za przyjęciem ustawy. To z kolei oznacza, iż działają wbrew woli wielu grup społecznych w kraju, czyli chcą pogorszenia warunków na wyspie, którą reprezentują. Reprezentant tych posłów MEP Sean Kelly powiedział, iż należy znaleźć równowagę w ustawie, chociaż deklaruje, że on i czworo innych przedstawicieli Fine Gael, przychyli się do przyjęcia niektórych poprawek. Chodzi w nich głównie o zwiększenie poziomu finansowania.

Wszystkich 13 irlandzkich posłów do PE powiedziało jednak, iż chcieliby jakiejś formy ustawy o odtwarzaniu przyrody.  

Aktualizacja 13:00:

Ustawa została przyjęta przez Parlament Europejski.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rząd zatwierdził p
Firmy z Kerry i Kill