Rusza konkurs z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na automatyzację i robotyzację firm

W środę rozpoczął się nabór wniosków w konkursie dla MŚP z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3 mln zł na opracowanie i wdrożenie w firmie zmian w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji.

„Dynamicznie zmieniający się rynek zmusza przedsiębiorców do ciągłego rozwoju – nie tylko dostosowywania procesów produkcji do zachodzących zmian technologicznych i cyfrowych ale też często – do bycia o krok przed tymi zmianami. Zastosowanie nowych technologii w przedsiębiorstwach to dziś konieczność – aby firma mogła nie tylko utrzymać, ale też zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Wdrażanie robotyzacji jest procesem skomplikowanym technologicznie i wymagającym poniesienia niemałych nakładów finansowych. Chcemy, aby dzięki wsparciu z programu, automatyzacja produkcji mogła stać się dostępna dla każdej firmy. Wprowadzone rozwiązania pomogą zwiększyć skalę produkcji, przekształcić przedsiębiorstwa w wydajniejsze, nowocześniejsze i bardziej zielone” – wyjaśniła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Wsparcie przeznaczone jest na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorcy będą mogli zbudować długookresową strategię rozwoju, kupić automaty, roboty i niezbędne oprogramowanie oraz podnieść kompetencje zawodowe pracowników.

Resort funduszy i polityki regionalnej wskazał, że w efekcie firmy mogą stać się bardziej odporne na zmiany rynkowe, a zastosowanie automatów lub robotów oraz systemów informatycznych może umożliwić dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie może objąć przeprowadzenie audytu technologicznego w celu diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, czyli wskazanie procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w firmie, które mogą podlegać automatyzacji lub robotyzacji. Na podstawie audytu zostanie opracowana mapa drogowa transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0, czyli strategii rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze wykorzystania technologii cyfrowych.

Można się także ubiegać o dofinansowanie na wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, oprogramowania, usług doradczych i szkoleniowych.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów). Łączny budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej (usługi szkoleniowe i doradztwo) oraz dotacji warunkowej – częściowo zwrotnej (inwestycje) do wysokości maksymalnie 3 mln zł.

MFiPR podkreśliło, że kluczowym warunkiem jest przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (mapa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie) oraz realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej.

Wnioski w konkursie można składać od 2 sierpnia do 25 października br.

Nabór przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie PARP.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów), aby przyspieszyć ich rozwój.  Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Fot. MFiPR

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Diagnoza: „rak”
Wagner forces in Bel