Europejska inflacja niższa niż miesiąc temu

Jak podaje Europejski Bank Centralny, w marcu inflacja cen była niższa od tej, którą obserwowano w lutym tego roku, jednak nie można powiedzieć, żeby była niska.

Z najnowszych danych wynika, iż marcowa inflacja bazowa cen w strefie euro znacznie wyhamowała w porównaniu z tą z lutego, a wpływ na to miały obniżki hurtowych cen energii. Niestety nie wpłynęło to specjalnie na ceny żywności w Unii Europejskiej, bo te wolniej, ale cały czas rosły.  

W strefie euro składającej się obecnie z 20 państw ceny artykułów żywnościowych podniosły się w marcu o 6,9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, ale wzrost był niższy o 1,6% od tego z lutego, kiedy ceny poszybowały w górę o 8,5%.

Ekonomiści spodziewają się, że inflacja jeszcze trochę obniży się w miesiącach kolejnych, ale nie dotrze do punktu, który wyznaczył sobie Bank Centralny, czyli na poziomie 2%.

Specjaliści dodają również, że w tym roku, spodziewają się jeszcze dwóch, a najwięcej trzech podwyżek stóp procentowych kredytów i nie będą one już tak wysokie, jak obserwowane wcześniej.

Najbliższa podwyżka stóp procentowych wynieść może 0,50 punktów procentowych, a kolejna 0,25 punktu procentowego.

Wszystko zależeć ma jednak od poziomu inflacji w Unii Europejskiej, bo to przede wszystkim na tej podstawie EBC podejmuje decyzje o podniesieniu stóp procentowych.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Frankfurt Photographer on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: