Czynsze w 2022 roku wzrosły o 7,6%

Residential Tenancies Board przeanalizował dane o czynszach za ostatni kwartał ub. roku, a jak stwierdza, te wzrosły rok do roku o 7,6% i wyniosły średnio 1507 €.

Analizie poddano 15 868 nowych umów z prywatnego sektora najmu i badano wskaźnik czynszów pod kątem danych, jakie RTB zebrało wcześniej. Ilość nowych rejestracji najmów w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, w IV kwartale 2022 roku wzrosła o 15,4% z wcześniejszych 13 751.

W Dublinie średni czynsz za ostatnie trzy miesiące 2022 roku wniósł 2063 €, a w aglomeracji z wyłączaniem Dublina 1509 €. Poza aglomeracją dublińską średnie czynsze wynosiły 1131 €.

Roczny wzrost czynszów dla nowych najemców w Dublinie wyniósł 6,9%, w aglomeracji dublińskiej 8,1%, czyli tak samo, jak w reszcie kraju, co z kolei wynika z danych, jakie przekazane zostały przez ESRI.

Dublin i aglomeracja dublińska odpowiedzialne są za 50,9% nowych umów najmu mieszkań, a na poziomie krajowym mieszkań dotyczyło 57,4% wszystkich nowych umów najmu.

Średni czynsz nowych umów na domy wyniósł 1486 € miesięcznie, a to oznacza wzrost o 1,4% w porównaniu z III kwartałem 2022 roku i o 8,3% w porównaniu do tego samego kwartału, ale 2021 roku. Średni czynsz dla mieszkań wyniósł 1548 €, więc był wyższy miesiąc do miesiąca i 7,1% rdr. Średnie czynsze za nowe umowy w domach w Dublinie wynosiły 2223 € miesięcznie w porównaniu do 1155 € miesięcznie poza aglomeracją dublińską, a w przypadku mieszkań średnio wynosiły 2052 € miesięcznie w stolicy i 1108 euro poza nią.

Szesnaście hrabstw miało średnie czynsze w nowych najmach powyżej 1000 € miesięcznie i w IV kwartale 2022 r. były to: Carlow, Clare, Cork, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Limerick, Louth, Meath, Waterford, Westmeath, Wexford i Wicklow. Leitrim miało natomiast najniższe miesięczne czynsze dla nowych najemców na poziomie 800 euro miesięcznie, podczas gdy Wicklow miało najniższą stopę rocznego wzrostu czynszów na poziomie 0,4% w porównaniu do 18,5% w Longford, gdzie czynsze rosły najszybciej, ale 13 hrabstw odnotowało roczne stopy wzrostu na poziomie ponad 10%.

Bogdan Feręc

Źr: Residential Tenancies Board

Photo by Dónal Kennedy on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Trwająca wojna na U
NewCold rozszerza sw