Będzie dodatkowe 48,5 mln euro na program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Komisja Europejska podjęła decyzję o przekazaniu dodatkowych 48,5 mln euro dla programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Środki pochodzą z alokacji odwołanych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Rosji i Białorusi.

Zgodnie z decyzją komitetu monitorującego program dodatkowe środki zostaną przeznaczone na finansowanie pozakonkursowych projektów strategicznych w nowym Priorytecie DOSTĘPNOŚĆ oraz w Priorytecie GRANICE.

W ramach priorytetu Dostępność sfinansowane zostaną projekty dotyczące transportu drogowego i kolejowego, które wpisują się w inicjatywę korytarzy solidarnościowych pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Obecnie trwają prace nad aktualizacją programu w tym zakresie.

Komisja Europejska zatwierdzi zmieniony program do końca 2023 roku.

Program Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 działa w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) oraz Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISRWM). Nadrzędnym celem programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy. Program skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit pochodzących z tych regionów. Unia Europejska przeznaczyła na Program 187,4 mln euro (w tym 170,3 mln euro na projekty).

Pierwotnie program składał się z pięciu priorytetów: Środowisko, Zdrowie, Turystyka, Współpraca i Granice. Obecnie rozszerzony został o nowy priorytet – Dostępność.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Jak dużo widzą dzi
Russia may no longer