Advertising Authority musi podjąć działania w sprawie greenwashingu przez dostawców energii elektrycznej

Senator Sinn Féin Lynn Boylan podjęła działania przeciwko greenwashingowi*, składając skargi do Urzędu ds. Standardów Reklamy w Irlandii (ASAI) dotyczące wprowadzających w błąd twierdzeń SSE Airtricity i Pinergy o 100% energii odnawialnej.

Senator Boylan powiedziała:

– Złożyłam skargę do Urzędu ds. Standardów Reklamy w Irlandii w sprawie wprowadzających w błąd twierdzeń dwóch dostawców energii, którzy twierdzą, że w 100% pochodzi ona ze źródeł odnawialnych. Firmy Pinergy i SSE Airtricity twierdziły, że sprzedają energię elektryczną, która jest bardziej zrównoważona niż jest w rzeczywistości – jest to podręcznikowy przykład greenwashingu. Reklama internetowa firmy Pinergy brzmiała: „dostarczanie w 100% energii odnawialnej tysiącom rodzin i firm w całej Irlandii”, podczas gdy reklama firmy SSE Airtricity brzmiała: „za każdym razem, gdy przełączasz włącznik, wybieraj bardziej zielony świat”. Nie musisz mi wierzyć na słowo. Irlandzki Urząd ds. Standardów Reklamy wydał orzeczenie przeciwko Energii za dokładnie taką samą praktykę zaledwie kilka tygodni temu w kwietniu. ASAI musi działać szybko, a nie czekać ponad rok z działaniem. To jest test dla autorytetu reklamy. Czy ich decyzje stanowią precedens? Jeśli tak, muszą nakazać SSE Airtricity i Pinergy natychmiastowe usunięcie reklam. Po prostu nie do zaakceptowania jest oczekiwanie, że opinia publiczna zachowa czujność wobec potoku greenwashingu. ASAI musi wywiązywać się ze swoich obowiązków, upewniając się, że wszystkie reklamy są zgodne z jego kodeksem i nowym standardem branżowym ustalonym w jego decyzjach.


*Greenwashing – w wolnym tłumaczeniu „ekościema”, „zielone mydlenie oczu” czy „zielone kłamstwo”, zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub przedsiębiorstwo go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią. 

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Photo by Ashes Sitoula on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: