Żyje się im lepiej na zasiłku. Czy podwyżka płac jest teraz realna?

Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych (ESRI) przeprowadził badania, a z tych wynika, że dużej części pandemicznych bezrobotnych, żyje się obecnie lepiej, niż w chwili, kiedy pracowali.

Chodzi tutaj o wysokość zasiłku, a ten wynosi 350 €, natomiast pensja osób zatrudnionych za minimalne stawki godzinowe, albo były niewiele wyższe, albo też niższe, bo wszystko zależało od ilości przepracowanych godzin. Zespół ekspertów, który analizował dane o bezrobotnych, uznał, że z ogółu pandemicznych bezrobotnych prawie połowę stanowią osoby, które zarabiały od 285 do 410 euro, z czego 8% stanowiły osoby w wieku od 15 do 24 lat. Większość tej grupy zatrudniona była w handlu detalicznym, hotelarstwie i przetwórstwie żywności, a to grupa, która najbardziej dotknięta została pandemią wirusa Covid-19.

Jest to też całkiem grono pandemicznych bezrobotnych, które najdłużej potrzebować będzie pomocy państwa, a i pomoc będzie w tym zakresie największa. Eksperci zaczęli się więc zastanawiać, czy nie byłoby rozsądnym rozwiązaniem, aby zmieniły się w sposób znaczący stawki płac minimalnych w kraju, co pomoże w niwelowaniu nierówności płacowych, ale i wzmocni tę niemałą grupę pracowników, bo liczącą kilkaset tysięcy osób.

To dopiero rozważania teoretyczne, ale think tank ESRI, ma na tyle silną pozycję w Irlandii, iż może wpłynąć na przynajmniej część ugrupowań politycznych, by te podchwyciły ideę i wprowadziły ją pod obrady parlamentu. Wiemy też, że w czasach kryzysu, będzie z tym problem, a to za sprawą słabszej kondycji finansowej firm, a co za tym idzie, pojawiającymi się już głosami o obniżeniu stawek minimalnych na czas kryzysu, jednak ani w jednym, ani w drugim przypadku, nie słychać żadnych zapowiedzi, czy też zaprzeczeń strony rządowej. To też o niczym nie świadczy, albowiem rząd ma nadal inne problemy do rozwiązania, ale z perspektywy wyłaniającej się koalicji, raczej nie należy się spodziewać, iż Fianna Fáil, Fine Gael i Partia Zielonych, z radością i zrozumieniem podejmą temat.

Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych to jedna strona medalu, bo drugą, a wydaje się, że tą ważniejszą jest Komisja Niskich Płac, która może, jako ciało doradcze rządu, rekomendować wszelkie decyzje dotyczące płac w kraju, czyli zarówno podnoszenie, jak i obniżanie stawek. Ten organ nie wspomina jeszcze o swoich przyszłych posunięciach, więc raczej w tej chwili nie będziemy mieli z tego źródła żadnych informacji. Ważne jest też, iż okresie kryzysowym, nie należy spodziewać się jakiejkolwiek rekomendacji Low Pay Commission, by płaca minimalna w tym roku została podniesiona, ale tego też nie można powiedzieć z całkowitym przekonaniem.

Jedynym w tej chwili światełkiem na końcu płacowego tunelu, są politycy opozycji, którzy opierając się o badaniach ESRI, zapewne zechcą rozpocząć debatę parlamentarną w tej sprawie. Istotnym zdaniem, jakie zawarto w opinii ESRI, jest to, iż ostatnie podwyżki płac minimalnych, nie wpłynęły w żadnym stopniu na wysokość zatrudnienia, co z kolei, jak wcześniej wieszczyli pracodawcy, nie spadło. Dwie ostatnie podwyżki płac minimalnych, co może napawać nas wszystkich optymizmem, wprowadzano przy dużym oporze pracodawców, ale niezależnie od nacisków tego lobby, bezrobocie spadało, więc rosło zatrudnienie.

Wydaje się, że utrzymanie płac na obecnym poziomie, a nawet podniesienie ich o standardowe od kilku lat 30 centów, może przyczynić się do zachęcenia bezrobotnych, by powrócili na rynek pracy, a przynajmniej starali się ją znaleźć. Tak jednak się nie stanie, jeżeli utrzymane zostaną zasiłki pandemiczne w wysokości 350 €, a efekt podniesienia płacy minimalnej, może być skuteczny, o ile zasiłki powrócą do swojej stawki podstawowej, czyli 203 € lub rząd zdecyduje się na obniżenie pandemicznych do poziomu poniżej 300 €.

Jak będzie, zobaczymy w najbliższej przyszłości, bo opozycja dopiero zaczyna odzyskiwać siły po głównym uderzeniu pandemii i zbiera opinie ekspertów.

Bogdan Feręc

Polska-IE: Udostępnij...
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish