„Życie z Covid”, czyli co oznaczają poszczególne poziomy

Gabinet opublikował średniookresowy plan reakcji na koronawirusa, a oznaczył go poziomami, które obowiązywać będą przez najbliższe sześć miesięcy.

Nowy system wejdzie w życie dzisiaj o północy, a wtedy, w każdym z hrabstw, obowiązywać będzie poziom drugi. Wyjątkiem będzie Dublin, gdzie do poziomu drugiego, dołączą dodatkowe ograniczenia, a te wprowadza się za sprawą dużej ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Poziom pierwszy – najłagodniejszy, pozwoli na przyjmowanie w domach do 10 gości z maksymalnie trzech innych gospodarstw domowych, a wesela mogą odbywać się z udziałem 100 osób. Obiekty kryte mogą przyjmować 100 gości lub do 200 w większych obiektach (do 200 lub 500 w obiektach zewnętrznych). Zostałyby opracowane dedykowane wytyczne dla bardzo dużych obiektów, takich jak stadiony i audytoria. Jednak kluby nocne, dyskoteki i kasyna pozostałyby zamknięte, a praca z zaleceniem pozostania w domu, byłaby kontynuowana. Maksymalna ilość osób w  pubach i restauracjach byłaby powiązana z pojemnością zakładu.

Poziom drugi. Ograniczenia są podobne do tych, które obowiązywały ostatnio, ale większe obiekty będą mogły gościć do 100 osób, jeśli zostaną wprowadzone środki dystansowania społecznego. Wznowione zostaną imprezy sportowe i widowiskowe, podczas gdy do 50 osób będzie mogło uczestniczyć w pogrzebach lub weselach.

Poziom trzeci – wizyty domowe byłyby ograniczone do osób z jednego innego domu. Mecze i imprezy nie byłyby dozwolone, ale baseny i sale gimnastyczne mogłyby pozostać otwarte, jednak tylko do treningu indywidualnego. Nabożeństwa religijne mogą odbywać się wyłącznie online, a pogrzeby byłyby ograniczone do 25 osób. Muzea, galerie i inne obiekty kulturalne zostałyby zamknięte, a organizowane byłyby tylko zorganizowane spotkania plenerowe dla maksymalnie 15 osób. Ludzie proszeni będą o pozostanie w swoim hrabstwie. Puby i restauracje mogą pozostać otwarte z dodatkowymi ograniczeniami dotyczącymi spożywania posiłków w pomieszczeniach. Każdy byłby proszony o pracę w domu, „chyba że absolutnie konieczne jest stawiennictwo osobiste”.

Poziom czwarty – wprowadzony będzie zakaz odwiedzin domowych, a tylko sześć osób mogłoby uczestniczyć w weselach i 25 na pogrzebach. Siłownie i baseny zostałyby zamknięte, a treningi sportowe, mógłby odbywać się tylko w grupach do 15 osób i tylko na zewnątrz. Restauracje i puby byłyby ograniczone do działalności „na wynos” i miejsc na zewnątrz dla 15 osób. Hotele byłyby zamknięte dla wszystkich gości oprócz już obecnych. Nieistotne sklepy i usługi, w tym fryzjerzy i zakłady piękności, zostaną zamknięte.

Poziom piąty – najwyższy poziom, podobny będzie do ogólnokrajowej blokady wprowadzonej na początku tego roku. Trening sportowy miałby być tylko indywidualny, a pogrzeby ograniczone do 10 żałobników. Zabrania się siedzenia na zewnątrz pubów lub restauracji, a pozostanie tylko możliwość odbioru lub dostawy. Nakazano by wtedy, pozostać w domu i ćwiczyć w odległości 5 km od domu. Żadne zorganizowane spotkania na świeżym powietrzu nie będą dozwolone.

Pełne informacje są dostępne na stronie internetowej rządu.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij
W najbliższy ponied
Wirus w Dáil
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian