Zwiększone opóźnienia w sprawach o separację sądową i rozwód wskazują na pilną potrzebę reformy sądów rodzinnych

Minister ds. edukacji specjalnej i integracji Josepha Madigan wezwała do nadania priorytetu projektowi nowej ustawy o Sądzie Rodzinnym tak, aby separujące się i rozwodzące pary mogły uniknąć dalszych opóźnień.

Minister Madigan ostro skomentowała ostrzeżenie Law Society of Ireland o zaległościach w setkach spraw, które wywołała pandemia COVID-19.

Josepha Madigan:

– Dla wielu rodzin pandemia COVID-19 pokazała znaczenie rodziny i bliskich. Starsi rodzice od wielu miesięcy nie mogą przytulać swoich dzieci. Członkowie rodzin z różnych hrabstw nie mogli podróżować, aby się odwiedzać od tygodni. Ci z nas, którzy mają szczęście mieszkać z małżonkiem i innymi członkami rodziny, nauczyli się kochać i żyć inaczej, ale dla wielu małżonków i rodzin w całym kraju pandemia odcisnęła swoje piętno na niektórych małżeństwach. Każda relacja, która jest już rozciągnięta do granic możliwości, po prostu pęknie, gdy zostanie zwiększona presja. Wiem to z pracy z wieloma zdewastowanymi i rozbitymi parami, kiedy przez dwie dekady pracowałam jako prawnik rodzinny. Dlatego ciągłe opóźnienia w rozpatrywaniu tych separacji sądowych i rozwodów po prostu zwiększają tę presję i uniemożliwia rodzinom i parom kontynuowanie życia, które już dramatycznie się zmieniło w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Program dla rządu zobowiązuje się do zreformowania naszego systemu sądownictwa rodzinnego; uchwalenie ustawy o Sądzie Rodzinnym w celu utworzenia nowego dedykowanego Sądu Rodzinnego w ramach istniejącej struktury sądów; zapewnienie procedur sądowych, które wspierają mniej kontradyktoryjne rozstrzyganie sporów; budowę nowego budynku Sądu Rodzinnego w Dublinie; a także zapewnienie, że w sądach w całym kraju będą się odbywać rozprawy z zakresu prawa rodzinnego tak, aby przesłuchania te mogły odbywać się oddzielnie od innych spraw. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że rząd podjął duży krok w kierunku osiągnięcia tych celów we wrześniu ubiegłego roku, kiedy zatwierdził projekt nowej ustawy o Sądzie Rodzinnym, która między innymi ustanowi nowe District Family Court, Circuit Family Court i Family High Court. Opracowanie tej ustawy powinno być traktowane priorytetowo, jako część letniego i jesiennego programu legislacyjnego rządu. Służba Sądowa wykonała ogromną pracę, aby w ciągu ostatniego roku wiele spraw z sektora wymiaru sprawiedliwości mogło być prowadzonych na odległość. W budżecie na 2021 r. przyznano Departamentowi Sprawiedliwości rekordową kwotę 3 miliardów euro na sfinansowanie reformy i modernizacji infrastruktury cyfrowej w całym sektorze wymiaru sprawiedliwości; program modernizacji Służby Sądowej; a także szersze zmiany w całym sektorze. Przesłuchania na odległość mogą odegrać ogromną rolę w rozstrzyganiu wielu zaległych spraw z zakresu prawa rodzinnego, jednak nie może się to zdarzyć bez zwiększonych zasobów i funduszy, które, mam nadzieję, zostaną zapewnione w budżecie na 2022 r.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
System covidowego po
Nowa ustawa Aontú z
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian