Związki zawodowe chcą uznania niektórych pracowników za priorytetowych

Rząd opublikował wczoraj zasady, jakimi będzie się kierował, kiedy szczepionka będzie już ogólnodostępna, więc określił grupy, które, jako pierwsze poddane zostaną szczepieniom.

To natomiast kłóci się z poglądami związkowców, ponieważ chcą, aby i niektóre grupy zawodowe, potraktowane zostały priorytetowo, więc szczepione były wcześniej, niż wynika to z planu gabinetu. Do pracowników priorytetowych mieliby zostać włączeni pracownicy przemysłu mięsnego, osoby pracujące w handlu detalicznym oraz mieszkające w większych skupiskach. Wszystkie trzy kategorie osób, uznane zostały za potencjalnie kwalifikujące się do programu szczepień priorytetowych, a to za sprawą ich sposobu pracy lub mieszkania.

Również pracownicy władz lokalnych, pracownicy sektora społecznego i niektórzy urzędnicy służby cywilnej, wg największych central związkowych powinni uznani być za niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kraju, więc otrzymać szczepionkę znacznie wcześniej, niż wynika to z założeń Ministerstwa Zdrowia.

Tak samo miałoby się dziać w przypadku żołnierzy, których pozbawiono możliwości izolacji, głównie marynarzy, przebywających na zamkniętej przestrzeni okrętów.

Promotorami zmian są obecnie SIPTU, Fórsa, PDForra (Stałe Stowarzyszenie Reprezentantów Innych Stopni Obrony Sił Obronnych), Reprezentatywne Stowarzyszenie Oficerów i Komisarzy (Raco).

Bogdan Feręc

Źr: Irish Times

Polska-IE: Udostępnij
Teorie spiskowe nisz
Recesja w Europie. I
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian