Zwalniani pracownicy Tesco dostaną dodatkowo jedną pensję

W Tesco ruszają zwolnienia grupowe. Zwolnienia obejmą maksymalnie 2 154 pracowników.

Spółka Tesco Polska ogłosiła regulamin zwolnień grupowych. Regulamin dotyczy procesu zwolnień obejmujących m.in.:

1. Zamknięcie sklepów formatu Hipermarket:

– HM Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 13, 35-329 Rzeszów

– HM Żary, ul. Broni Pancernej 15, 68-200 Żary

– HM Gliwice (Helikal), ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice

– HM Tychy, ul. Towarowa 2, 43-100 Tychy

PRZECZYTAJ TAKŻE:

1 sierpnia pracodawca poinformował przedstawicieli pracowników o konieczności przeprowadzania zwolnień grupowych oraz przekazał im wszystkie wymagane przepisami informacje.

W okresie od dnia 01.08.2019 do dnia 21.08.2019 zostały przeprowadzone przez pracodawcę konsultacje zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych z działającymi u pracodawcy organizacjami związkowymi.

Strony nie doszły do porozumienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, wobec czego pracodawca ogłosił regulamin zwolnień.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Przyczyną zwolnień grupowych jest reorganizacja zakładu pracy związana z przyczynami ekonomicznymi.

Zwolnienia obejmą maksymalnie 2 154 osób.Planowane zwolnienia grupowe nastąpią w okresie od 22.08. – 31.10.2019 r. Ostatnie umowy o pracę rozwiążą się z dniem 31.01.2020 roku.

O kolejności zwolnień decydować będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Pracownikom zwalnianym z pracy w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa pieniężna zgodnie z art. 8 Ustawy w wysokości:

a. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. krócej niż 2 lata;

b. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. od 2 do 8 lat;

c. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. ponad 8 lat.

Ponadto pracodawca przyzna pracownikom, z którymi dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w ramach procesu zwolnień grupowych na mocy porozumienia stron, dodatkowe świadczenie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto.

DlaHandlu.pl>>>

Podziel się:

Premier do rolników
O matko! Wszystko si
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn