Zmieniło się prawo o ubezpieczeniach

Jak już wcześniej informowaliśmy, 1 września zmieniają się przepisy dotyczące firm ubezpieczeniowych, a te, będą z korzyścią dla klientów.

Niektórzy działacze na rzecz ochrony konsumentów twierdzą, że to mała rewolucja, bo radykalnie zmienia część z zapisów w umowach pomiędzy klientami a firmami ubezpieczeniowymi. Same przepisy miały być wprowadzone znacznie wcześniej, ale ustawodawca uznał, że ubezpieczycielom należy dać czas, by przystosowali się do nowych zasad.

Jedną z podstawowych zmian jest ta, która mówi, iż ubezpieczyciel, nie może odmówić wszczęcia postępowania i ma obowiązek zająć się roszczeniem, nawet jeżeli podczas przygotowywania dokumentów, powstał niewielki błąd lub nieścisłość zawiniona przez klienta. Do umów ubezpieczeniowych trafi też klauzula, a ta wskazywać będzie ustawę o umowach ubezpieczeń konsumenckich, jako podstawę prawną do zawarcia umowy oraz ewentualnych roszczeń. Jednocześnie, ubezpieczyciele otrzymali od dzisiaj nakaz, aby w całym procesie wyboru i podpisywania umowy z klientem, zadawać właściwe pytania. Złamanie tego przepisu, poniekąd automatycznie winę przekładać ma ubezpieczyciela.

Dzisiaj w życie wszedł też przepis, który nakłada na ubezpieczyciela obowiązek wykazywania składek osoby ubezpieczonej, w chwili odnowienia polisy, ale też, wszelkich roszczeń, jakie złożone zostały przez strony. Informacje dla klientów, zawierać mają okres ostatnich 5 lat ubezpieczenia.

Pierwotnie projekt ustawy wniesiony był do Dáil przez posła Sinn Féin Pearse Doherty, a po przyjęciu jej przez parlament, trafiła ona do prac rządowych. Kiedy gabinet przystosował przepis do obowiązującego prawa, następnie przyjął do realizacji, projekt ustawy, kolejny raz trafił w ręce posłów i senatorów, a ci, po naniesieniu swoich poprawek, dokument przyjęli.

Zarówno poseł Doherty, jak i wielu innych parlamentarzystów uważa, że nowe przepisy, staną się wyznacznikiem jasnej drogi dla klientów, a firmy ubezpieczeniowe, będą musiały wykazać, że podwyżki składek ubezpieczeń w przypadku konkretnego klienta, mają podstawy.

Bogdan Feręc

Źr: Independent/Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>