Zmieni się kara za brak maseczki

Minister zdrowia Stephen Donnelly zaproponuje wkrótce rządowi zmiany w wysokości kar dla osób, które łamać będą przepisy i ograniczenia bezpieczeństwa zdrowotnego.

Jak powiedział minister, niższe mandaty, nie będą jednak dotyczyć przyjęć domowych i w tym przypadku kara nadal wynosić będzie maksymalnie 2500 € lub 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wg ministra Donnelly’ego obecnie obowiązujący system kar w zakresie zdrowia publicznego, wydaje się zbyt surowy, w tym grzywna za brak maseczki, która także wynosi 2500 €.

Minister zaznaczył jednocześnie, że wraz ze zmianami w kwotach mandatów, nie zmieni się postępowanie Gardy, a ta nadal będzie miała prawo kontroli i egzekwowania przepisów związanych z Covid-19. Stephen Donnelly dodał, iż po zmianie w wysokości mandatów za łamanie przepisów o bezpieczeństwie zdrowotnym, można się spodziewać większej surowości irlandzkiej policji, bo ta ma wystawiać mandaty wszystkim, którzy postępują wbrew zasadom.  

Minister Donnelly zaproponował, aby mandaty za brak maseczki oraz inne łamanie przepisów przez osoby prywatne, wynosiły od 20 do 100 euro.

Minister zdrowia Stephen Donnelly:

– Wkrótce wprowadzę ustawodawstwo, które doda tabelę kar do ustawy zdrowotnej z 1947 r., która zasadniczo pozwoli na bardziej odpowiednie środki, w tym na przykład grzywnę w wysokości 20, 50 lub 100 euro. Szukalibyśmy na przykład niezgodności w zakresie noszenia osłon twarzy, na przykład nałożenia grzywien, gdyż tak postępują inne kraje. Obecne uprawnienia w Irlandii, to ustawa z 1947 r., która w tym przypadku stała się nieporęczna. Będziemy zastanawiać się nad wprowadzeniem nowego systemu kar. Z drugiej strony oznacza to, że uprawnienia wykonawcze są mniejsze i nie będzie kar nakładanych na przyjęcia domowe, jednak Gardaí, w tym zakresie wykonuje bardzo dobrą robotę, a większość ludzi można zachęcić do przestrzegania przepisów. Gardaí ma natomiast uprawnienia dotyczące porządku publicznego oraz inne, z których może korzystać w odpowiednich przypadkach.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Helath

Polska-IE: Udostępnij