Zmiany w szkołach będą istotne

Minister Edukacji Norma Foley przedstawi dzisiaj szczegółowy plan otwarcia szkół, a zmiany, jakie w nich nastąpią, będą istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowia.

Przede wszystkim plan, jaki przedłożony zostanie dzisiaj na Radzie Ministrów, zawierać będzie propozycję zwiększonego o 300 mln € finansowania, co pomoże w dostosowaniu placówek edukacyjnych do nowych wymogów. Z pieniędzy, które otrzymają szkoły, sfinansowanie zostanie m.in. zatrudnienie dodatkowych nauczycieli, przede wszystkim pomocniczych, ale i kupowane będą środki higieny oraz opłaceni zostaną pracownicy utrzymania porządku.

Zmiany dotyczyć będą także uczniów, bo w ich przypadku podjęta zostanie próba zmniejszenia wielkości klas, chociaż jeszcze nie jest do końca jasne, co stanie się z uczniami, którzy albo przeniesieni zostaną na zajęcia np. popołudniowe lub uczyć się będą w domach. Ta zagadka wyjaśni się dzisiaj po południu.

Z całą pewnością zmian doczekają się przerwy obiadowe, bo uczniowie, nie będą mieli jednej przerwy, a zostanie ona rozłożona w czasie, czyli podzielona dla grup wiekowych. Uczniowie jednej klasy będą mogli przebywać na podwórku z koleżankami i kolegami z tej samej klasy, a podczas zajęć, grupy w klasach nie mogą liczyć więcej niż 6 osób. Szkoły, wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, zobowiązane są do wprowadzenia zasady dystansu, a ten określono na jeden metr i do tego muszą stosować się grupy sześciu uczniów. Dzieci młodsze w wyjątkowych przypadkach proszone będą o czasowe osłanianie twarzy, jednak nauczyciele mają z tej możliwości korzystać rzadko.

To były zasady dla szkół podstawowych, natomiast w szkołach średnich i na uczelniach, uczniowie i studenci proszeni będą o noszenie masek w autobusach szkolnych, podczas przerw, ale również podczas zajęć, chociaż nie będzie to wymagane. Przerwy nie będą w tym przypadku dzielone, ale uczniowie starsi poinformowani zostaną, aby nie się nie gromadzić, a i przestrzegać dystansu społecznego.

Jeżeli plan Ministerstwa Edukacji przyjęty zostanie przez gabinet, to wszelkie wytyczne trafią jeszcze dzisiaj wieczorem do rąk dyrektorów szkół, a ci rozpoczną przygotowania do wprowadzenia zmian. Następnie poinformują rodziców o nowych zasadach, jakie obowiązywać będą ich dzieci po powrocie do szkoły. Departament Edukacji rozpocznie też kampanię społeczną, która skierowana zostanie do rodziców, by i tą drogą poinformować ich o zmianach, na jakie i oni i ich pociechy, muszą być przygotowani.

Wcześniej wicepremier Leo Varadkar poinformował, że szkoły zostaną otwarte zgodnie z harmonogramem.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Education

Polska-IE: Udostępnij
Caspian Hope – Wri
Kryzys w służbie z