Zmiany w dostępie do internetowej pornografii

W toku postępowania sądowego, jakie toczyło się w sprawie zamordowanej Any Kriegel, ujawniono, że na telefonie i innych urządzeniach elektronicznych z dostępem do Internetu jednego z już teraz skazanych za ten czyn, odnaleziono wiele plików z pornografią.

Jak ustalono, na telefonie chłopca „A”, znajdowały się ślady odwiedzin stron pornograficznych, w tym z udziałem zwierząt. Obaj chłopcy „A” i „B”*, którzy skazani zostali przez sąd za morderstwo, dosyć często odwiedzali darmowe strony pornograficzne, co stało się podstawą zapowiedzi rządu.

W swoim wystąpieniu przed niższą izbą parlamentu, premier Leo Varadkar powiedział, iż jest otwarty na zmianę prawa dotyczącego dostępu do internetowej pornografii, więc i ostrego systemu weryfikacji wieku.

Takie propozycje pojawiły się już wcześniej, ale zostały odsunięte na plan dalszy, jednak teraz prace prawdopodobnie przyśpieszą i toczyć się będą na wniosek ugrupowań i klubów poselskich. Wniosek w tej sprawie przesłany został już do Urzędu Komisarza ds. Bezpieczeństwa Internetowego, który opracuje wstępny projekt przepisów, a ten będzie opierał się na znowelizowanym prawodawstwie brytyjskim, które już za 11 dni wejdzie w życie.

Wielka Brytania kierowana bezpieczeństwem dzieci i młodzieży przegłosowała nowe przepisy o dostępie do stron pornograficznych, zaostrzając swoje prawo w stopniu znacznym, a główną ochroną stanie się od 1 lipca weryfikacja wieku. Osoba, która zechce skorzystać ze stron z pornografią, będzie zobowiązana do podania swoich pełnych danych osobowych, w tym kont internetowych i adresów e-mail, ale i będzie miała obowiązek przedstawienia dokumentu ze zdjęciem, który ponad wszelką wątpliwość potwierdzi wiek.

Nieograniczony dostęp do stron z pornografią będą miały osoby, które są pełnoletnie, a ich wiek zostanie potwierdzony.

Dokładnie tak samo ma się to odbywać w Irlandii, a nowe przepisy wejdą prawdopodobnie w życie jeszcze w tym roku.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas TV

*Chłopiec „A” i chłopiec „B”, czyli zabójcy Any Kriegel, a oznaczenie zostało wprowadzone przez sąd, który uznał, iż ze względu na wiek ówcześnie podejrzanych, ich dane personalne zostaną utajnione.

Podziel się:

Kupala Night on the
Darmowe burgery
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn