Zmiany na rynku ubezpieczeń mogą doprowadzić do ich ucieczki z irlandzkiego rynku

Rząd w ubiegłym roku opracował i uzyskał akceptację Dáil na głęboką reformę systemu ubezpieczeń w Irlandii, jednak zawiesił wprowadzenie nowych zasad, co miało nastąpić dopiero w tym roku.

Jak się jednak okazuje, sytuacja wewnętrzna Irlandii, więc spowodowana koronawirusem, trochę popsuła szyki gabinetu Varadkara. Jak powiedział minister finansów Paschal Donohoe, „zbyt szybkie wprowadzenie zmian, doprowadzi zapewne do wywołania efektu ucieczki ubezpieczycieli z irlandzkiego rynku, więc zaburzy obecny system”.

Nie będzie to dobre dla samego rynku ubezpieczeń – mówił dalej Donohoe, ale i dla klientów, bo mniejsza ilość firm ubezpieczeniowych, to niższa konkurencja, co może przełożyć się na swoiste monopolizowanie usług ubezpieczeniowych.

Minister Paschal Donohoe najbardziej obawia się jednak, opuszczenia przez ubezpieczycieli Irlandii, a to wpłynie na jakość świadczonych usług ubezpieczeniowych, a i może powodować znaczny wzrost składek ubezpieczeń.

Obecnie gabinet musi zastanowić się, czy pożądane jest wprowadzanie nowych zasad, czy może odłożenie wejścia w życie nowych przepisów, ale o tym zadecyduje kolejny rząd, dodał Donohoe. W nowych zasadach zmian doczekały się kwestie konsumenckie, więc główny nacisk położony został na ochronę klientów ubezpieczalni, którzy otrzymają więcej praw, a firmy ubezpieczeniowe, zmuszone będą dawać gwarancję ubezpieczenia, nawet w okresie dochodzenia roszczeń i to do czasu rozstrzygnięcia sporu, również w okresie, kiedy umowa wygaśnie. Zmian jest oczywiście dużo więcej, a żadna z nich nie spotkała się z ciepłym przyjęciem przez firmy ubezpieczeniowe, które już w chwili tworzenia nowych zasad twierdziły, że takie prawo podniesie koszty prowadzenia ich działalności, więc zapowiadali poniekąd podwyżki składek ubezpieczeń.

Kiedy nowe prawo wejdzie w życie? O tym poinformuje nas nowy premier lub nowy minister finansów. Nawiasem mówiąc, przewiduje się, że Paschal Donohoe pozostanie szefem resortu finansów w rządzie Micheála Martina.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij...
Żadnej koronawiruso
Ponad 33 000 osób p
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish