Zmiana systemu zasiłków dla bezrobotnych

Premier Micheál Martin mówiąc o zbliżającym się zakończeniu zasiłków Pandemic Unemployment Paymet, zapowiedział, iż nastąpi również zmiana całego systemu wsparcia dla osób bez pracy.

Zasiłki dla osób, które tracić będą pracę po zakończeniu programu PUP, prawdopodobnie różnić się będą wysokością i powiązane będą z przebiegiem kariery zawodowej. Żeby obliczyć wysokość zasiłku dla bezrobotnego, Social Welfare przyjrzy się historii zatrudnienia, a także skontroluje ilość odprowadzonych składek PRSI.

Na tej podstawie zostanie obliczona wysokość zasiłku, a odpowiadać będzie wcześniejszym zarobkom oraz ilości przepracowanych lat. Ważne jest, iż zasiłek w formie podstawowej, a obecnie przyjąć należy, że w wysokości 203 € tygodniowo, otrzyma każda osoba, która utraci zatrudnienie.

Wg premiera Martina, zakończenie płatności PUP, to doskonała okazja, aby wprowadzić zmiany do systemu wsparcia dla osób tracących pracę, a jednocześnie wysokość zasiłku, uzależnić od historii zatrudnienia. Tym samym – mówił dalej premier, osoby z długim stażem pracy, większą ilością składek PRSI, otrzymają zasiłek o wiele wyższy, niż osoba bezrobotna z krótką historią zatrudnienia. Istotne jest również, że zasiłek dla bezrobotnych, nawet dla osób z dużą ilością składek PRSI, będzie stopniowo obniżany, co ma być zachętą do poszukiwania nowej pracy.

Obecnie prowadzone są prace w tym zakresie, a Departament Ochrony Socjalnej, przewodzi grupie, która opracowuje szczegółowy plan zmian, jakie mogą nastąpić już w przyszłym roku. Wg wicepremiera Varadkara, który bierze czynny udział przy tworzeniu nowych zasad zasiłkowych w Irlandii, będzie to system, który stosowany jest w wielu krajach europejskich, a uzależniony jest od wieku i lat pracy. Micheál Martin dodał natomiast, że taki system obowiązywał już kiedyś w Irlandii, i premier chciałby, żeby ponownie się pojawił. Wg Martina, nowy system zasiłków, nie będzie przepaścią, z jaką mamy do czynienia obecnie i w wielu przypadkach, osoby zwalniane z pracy, bardzo mocno odczuwają różnicę w dochodach.

Nowy system zasiłków dla bezrobotnych, prawdopodobnie wpisany zostanie w przyszłoroczny budżet, więc szczegóły, wraz z wyliczeniami wysokości zasiłków, poznamy w okolicach września.

Bogdan Feręc

Źr: PA Media

Polska-IE: Udostępnij
Za judaszowe srebrni
Europosłowie dyskut
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian