Zły stan finansów państwa

Rząd tego nie mówi, ale wypowiadają się ekonomiści i przekonują, że tegoroczny budżet jest „wysoce zagrożony” i rok może zakończyć się „głębokim deficytem”.

Tak wynika z analizy przedstawionej przez IFAC, czyli Radę Doradczą ds. Budżetu, która wydaje swoją opinię na temat stanu finansów i propozycji budżetowych, jakie przedstawia Ministerstwo Finansów. Wg IFAC, tegoroczne rekordowe wpływy do państwowej kasy nie pomogą w wykonaniu budżetu, gdyż rząd bardzo dużo wydaje, a i przekroczył już znacząco planowane wydatki, co może oznaczać tylko jedno, więc deficyt. Jednocześnie tegoroczne nadmierne wydatkowanie państwowych pieniędzy ogranicza działania ministra finansów, a i sugeruje, że w roku 2020 Departament Finansów, powinien być nieco bardziej oszczędny, co w konsekwencji powinno prowadzić do wstrzymania propozycji obniżania podatków lub ograniczenia zwiększania inwestycji rządowych.

Raport IFAC, który pojawia się na miesiąc przed debatą budżetową i jest sygnałem ostrzegawczym dla polityków, iż powinni oni rozsądnie planować przyszłoroczne wydatki, bo jak dodaje prezes Rady Doradczej ds. Budżetu ekonomista Seamus Coffey z University College Cork, „ten budżet, znacznie wykracza poza granice ostrożności”.

Wg Coffeya, dziura budżetowa w tym roku, może wynieść nawet 1,3 mld €, a spowodowana będzie nadmiernymi i nieplanowanymi wcześniej wydatkami na służbę zdrowia, ale też na opiekę społeczną, która w ostatnich latach zaczęła wpływać istotnie na stan irlandzkiego Skarbu. 300 mln €, na jakie zadłuży się budżet, pochodzić będzie ze świątecznej premii dla beneficjentów Social Welfare, a ta pozycja, nie została uwzględniona w ubiegłorocznej ustawie budżetowej, jaką omawiano i głosowano w październiku 2018 roku. W przypadku Ministerstwa Zdrowia największym obciążeniem są wydatki na podwyżki pensji dla personelu medycznego, a te również nie było planowane w przyznanej wysokości.

IFAC ostrzega rząd, iż zmieniła się również perspektywa gospodarcza dla Irlandii i w przyszłym roku, ekonomia wyspy zacznie odczuwać niekorzystny wpływ np. Brexitu, ale i w związku z hamującą gospodarką Europy i wielu innych krajów na świecie, zmniejszy się prawdopodobnie zapotrzebowanie na towary produkowane na wyspie. To z kolei przełoży się na wpływy do Skarbu Państwa, więc i na możliwości wydatkowe kraju.

W dalszej części swojej oceny stanu budżetu Irlandii IFAC dodaje, że obecnie wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, maskują niższe wpływy z innych podatków, jednak ta płynna nadwyżka, może wkrótce przełożyć się na deficyt, a rząd powinien zareagować już teraz i ograniczyć wydawanie państwowych pieniędzy. Jeżeli zmieni się obecny trend gospodarczy, a może to nastąpić za sprawą twardego Brexitu, czyli jeszcze w tym roku, już w pierwszych dwóch miesiącach, Departament Finansów może utracić wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 600 mln €, czyli stanie na krawędzi poważnej dziury budżetowej. Dodatkowo nałoży się na ten niedobór wpływów przekroczenie wydatków przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej, a wtedy powinny zostać uruchomione konstytucyjne mechanizmy ochronne, by przeciwdziałać zapaści budżetowej.

W tak ciemnych barwach nie widzi tego Ministerstwo Finansów, które jest przekonane, że tegoroczny deficyt pokryty zostanie wyższymi wpływami w roku 2020, a szef tego resortu spodziewa się w przyszłym roku wpływów wyższych o około 2,8 mld €, czyli przyszłoroczna nadwyżka netto wyniesie 1,5 mld €, pokrywając tegoroczną stratę w wysokości 1,3 mld € z nawiązką.

Prawdziwe wyniki z wykonania budżetu zobaczymy dopiero w styczniu i wtedy dopiero okaże się, jak duża jest dziura budżetowa albo, czy w ogóle jest, chociaż nawet Ministerstwo Finansów, nie broni się twierdzeniami o prawidłowym wykonaniu tegorocznych założeń budżetowych, a to może jedynie potwierdzać słowa ekonomistów.

Bogdan Feręc

Źr: IFAC/Dept. of Finance

Polska-IE
3000 osób straciło
Ubezpieczyciele prze
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish