Zły kierunek wsparcia. Irlandię napędzają małe i średnie firmy

Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych (ESRI) publikuje w ostatnim czasie bardzo dużo analiz, a część wskazuje, że rząd kieruje swoją pomoc w innym, niż potrzebny kierunku.

Z analizy ESRI wynika, że to nie duże firmy i korporacje są główną siłą napędową irlandzkiej gospodarki, więc nie do nich powinna skierowana być największa popandemiczna pomoc. Z badań Instytutu dowiadujemy się, że stymulowanie irlandzkiej gospodarki powinno opierać się na sektorze małych i średnich firm, które generują większość irlandzkiego wzrostu gospodarczego.

Na potwierdzenie tych słów ESRI publikuje dane za lata 2013 – 2018, a w tych widać, że sektor małych i średnich firm wygenerował około 80% irlandzkiego „realnego wzrostu gospodarczego”, natomiast duże przedsiębiorstwa i korporacje, zamknęły się w 20-procentach.

Badanie i wnioski, jakie zaprezentował ekonomista John Fitzgerald partner naukowy w Instytucie Badań Ekonomicznych i Społecznych, oparte zostały na wskaźnikach Produktu Krajowego Netto, więc bardzo dokładnie pokazują, kto w kraju jest motorem napędowym gospodarki i kto wnosi do niej największy wkład.

W badaniu Fitzgerald odniósł się do wyników o wysokości wydatków na płace pracownicze, wysokości zapłaconych podatków i zyskach reinwestowanych, co pokazało dobitnie, że małe i średnie firmy, powinny trafić pod szczególną ochronę i powinny spotkać się ze znacznie większą pomocą państwa, by odbić się od pandemicznego kryzysu.

Bogdan Feręc

Źr: ESRI

Polska-IE: Udostępnij...
Ruch samochodowy wra
Uczniowie w maseczka
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish