Zimowy plan HSE

Dzisiaj opublikowany zostanie przez HSE „Winter Plan”, który wskazuje działania całej irlandzkiej służby zdrowia w okresie zwiększonej zachorowalności.

Plan koncentrować się ma na kilku zagadnieniach, w tym na zmniejszeniu przeludnienia w szpitalach, zapewnieniu dodatkowych łóżek, zwiększeniu dostępu do miejsc opieki w programie „Fair Deal”, czyli opierającym się na wsparciu finansowym, ale też zwiększeniu możliwości opieki domowej i przejściowej, a także wsparcie w postaci urządzeń i pomocy medycznej.

Na ten cel HSE przeznaczy w okresie zimowym dodatkowe 26 mln €, a środki pochodzą w całości z budżetu HSE.

W Zimowym Planie opieki medycznej zawarto też zalecenia i służba zdrowia dążyć ma do planowego wykonywania zabiegów leczniczych, ale i terminowego wypisywania pacjentów ze szpitali oraz powinna starać się udrażniać oddziały ratunkowe, przenosząc pacjentów na inne oddziały, odpowiednie do rodzaju schorzeń.

W założeniach Health Services Executive znajdziemy też informację, że Zarząd Służby Zdrowia zapewni w okresie od połowy listopada do końca marca dodatkową opiekę medyczną, w tym pielęgniarską, terapeutyczną, aptekarską i zwiększy ilość personelu laboratoryjnego, by usprawnić obsługę pacjentów.

HSE ma nadzieję, że o ile będzie to możliwe ze względów zdrowotnych, pacjenci będą mogli wcześniej opuszczać oddziały szpitalne, ponieważ zwiększenie nakładów na opiekę domową, pozwoli na rekonwalescencję w domach. To natomiast skróci czas pobytu w szpitalach i zwiększy rotację pacjentów. Więcej ma być tej zimy także wypisów weekendowych, by w tym czasie, na oddziały mogły być przyjmowane osoby, które wymagają drobnych zabiegów medycznych i maksymalnie 48-godzinnego pobytu w szpitalu. Decyzje o wcześniejszych i weekendowych wypisach, zawsze podejmować ma personel kliniczny, który zajmuje się pacjentem i zna jego potrzeby w zakresie leczenia.

HSE wzywa też mieszkańców Irlandii, aby podejmowali odpowiednie działania, by zabezpieczyć się przed chorobami sezonowymi, w tym grypą, która powoli zaczyna wchodzić w stadium podwyższonej ilości zachorowań. HSE zaleca też szczepienia przeciwko grypie sezonowej, co nie chroni przez samym zachorowaniem, ale łagodzi skutki choroby.  

Zarząd Służby Zdrowia proponuje również osobom przeziębionym lub w początkowych stadiach chorób sezonowych, by po pomoc udawali się do lekarzy rodzinnych, nie zaś do szpitali, bo wydłuża to kolejki, a pomoc, jaką otrzymają, będzie dokładnie taka sama, jak ta u lekarza GP.

Bogdan Feręc

Źr: HSE

Polska-IE
Surowe ostrzeżenie
Co kryje się w budy
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish