ZielonaLinia.pl: O JAKĄ POMOC W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ MOŻESZ STARAĆ SIĘ W WUP, PUP I ZUS?

Tarcza antykryzysowa, to pakiet form wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej.

O wybraną formę wsparcia można ubiegać się w Powiatowych Urzędach Pracy, Wojewódzkich Urzędach Pracy lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ze względu na stan epidemii urzędy nie prowadzą obsługi bezpośredniej interesantów, wnioski można złożyć:

  • on-line przez stronę www.praca.gov.pl (PUP i WUP) lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) na stronie www.zus.pl,
  • za pośrednictwem poczty,
  • w wyznaczonych skrzynkach na dokumenty.

Przed złożeniem dokumentu upewnij się czy urząd akceptuje wybrany sposób jego złożenia!

Powiatowy Urząd Pracy

Do Powiatowego Urzędu Pracy składane są wnioski o:

  • jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców,
  • dofinansowanie przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracownika w przypadku spadku obrotów gospodarczych,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne u mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadków obrotów gospodarczych.

Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski przedsiębiorców o ochronę miejsc pracy obejmujące dofinansowanie do wynagrodzeń z tytułu przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

Zakad Ubezpieczeń Społecznych

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można ubiegać się o:

  • zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
  • świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
  • świadczenie postojowe dla samozatrudnionych,
  • ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form wsparcia znaleźć można bezpośrednio na stronach internetowych:

Eliza Karwowska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Polska-IE: Udostępnij...
Uchodźcy szczególn
Quarter of firms in
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish