Zielona Wyspa pozostanie krajem o wysokim standardzie życia

Od jakiegoś czasu mieszkańcy Irlandii mogą cieszyć się standardem życia, który przewyższa średnią unijną, a wydaje się, że tak pozostanie, głównie dzięki oszczędnościom i wysokim płacom.

Według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI), około połowa wzrostu gospodarczego Irlandii w ostatniej dekadzie przypadała na sektor wielonarodowy, podczas gdy pracownicy wielonarodowi stanowili jedną trzecią grupy wynagrodzeń w 2021 r. Dochody mieszkańców kraju należą obecnie do jednych z najwyższych w UE, a w ostatniej dekadzie rosły dwukrotnie, czyli o 4,4% rocznie, a średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi 1,5%.

Dane te powstały w oparciu o wskaźniki Dochodu Narodowego Brutto, co pozwoliło na dosyć dokładne określenie poziomu zamożności.

W badaniu ESRI mówi się również, że wysoki poziom oszczędności, jaki notowany jest w Irlandii, stał się swoistym buforem w cięższych chwilach, ale pobudza też przyszłe inwestycje oraz napędza wzrost gospodarczy. Instytut dodaje, iż nawet niższe wpływy do budżetu z podatków od osób prawnych, nie wpłyną w sposób znaczący na Irlandię w latach kolejnych i ta stale będzie się rozwijać.

Adiunkt ekonomii w Trinity College w Dublinie i partner ds. badań w ESRI John Fitzgerald powiedział:

– Oczywiste jest, że poziom życia, który został bardzo mocno dotknięty kryzysem finansowym, znacznie się poprawił. Istotnym czynnikiem wpływającym na ponadprzeciętny standard życia w Irlandii jest obecny wysoki poziom oszczędności. Nawet gdyby wyjątkowy podatek dochodowy od osób prawnych ostatecznie zniknął w nadchodzącej dekadzie, nadal pozostawiłby Irlandię z wysokim standardem życia.

Wynika to m.in. z działalności na irlandzkim rynku firm międzynarodowych, a te odpowiadają za 2/3 działalności produkcyjnej na wyspie, w sektorze wytwórczym, farmaceutycznym i technologicznym. Na tutejszym rynku dominują jednak firmy rodzime, głównie w sektorze publicznym, dystrybucji i usługach profesjonalnych. Ich ogólny udział w gospodarce zmniejszył się w 2021 roku do 71% ze wcześniejszych 78% w 2013 roku, dodaje się w raporcie ESRI.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Zac Gudakov on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Irlandzki paszport z
Rząd poprosił o mo