Zielona energia, najszybciej za dwa lata

Opóźnienia w dziedzinie wytwarzania czystej energii w Irlandii są już teraz duże, ale Irlandzkie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej spodziewa się braku nowych źródeł czystej energii przez najbliższe dwa lata.

Aktualnie w irlandzkiej sieci elektroenergetycznej zaledwie 30% stanowi prąd pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii, chociaż rząd zapowiada, że do 2030 roku, w sieci krążyć będzie już 70% takiego prądu. Sceptycznie do tych zapowiedzi podchodzą grupy branżowe i twierdzą, że potrzebna jest zmiana podejścia do tych rozwiązań, a i nowe regulacje prawne, które usprawnią wydawanie pozwoleń na budowę farm wiatrowych, głównie tych prywatnych.

Plan, jaki nakreślił rząd, opiera się właśnie na inwestorach prywatnych, którzy wytworzoną energię, sprzedawać będą do sieci krajowej, jednak w założeniach lekko przeszarżowano i nie pomyślano, by wraz z nimi, usprawnić system wydawania pozwoleń oraz system rozliczeń.

Niestety zarówno w samych planach, jak i w obowiązujących przepisach, jest wiele nieścisłości, a to blokuje decyzje o ustawieniu na terenach prywatnych nawet kilku wiatraków, a co za tym idzie, opóźnia cały proces przechodzenia na pozyskiwanie energii wiatrowej. Problemem są również taryfy za pozyskany w sposób naturalny prąd, który sprzedawany jest operatorom, więc czyni to inwestycję wysoce nieopłacalną, a i zwrot poniesionych nakładów, mocno rozciąga się w czasie.

Jakby tego było mało, w marcu przyszłego roku kończy się program taryfowy REFIT, który zastąpiony ma być nowym aukcyjnym sposobem opłat RESS, ale jak przekonują członkowie Stowarzyszenia Energii Wiatrowej, zanim zacznie on w pełni działać, powodować będzie kolejne opóźnienia. Stowarzyszenie spodziewa się, iż poprzez wprowadzenie nowego systemu płatności za wytworzony siłami natury prąd, opóźnienia w całym programie realizacji przechodzenia na energię odnawialną, sięgną dodatkowo od kilku do kilkunastu miesięcy, a wtedy, nie powstanie w kraju żadna istotna inwestycja w tym zakresie.

W podobnych słowach o rządowym programie zielonej energii wypowiada się przedstawiciel Irish Solar Energy Association David Maguire, który jest przekonany, że dopiero wiosną 2022 roku, prąd z paneli słonecznych, może pojawić się w irlandzkiej sieci energetycznej. Tym samym wg prezesa Maguire, zanim otrzymamy czysty prąd, minie przynajmniej kilka lat pustki, w której prąd będzie musiał być produkowany starymi metodami.

W tej sprawie jest również szybki i prosty sposób dochodzenia do założonych celów i wystarczy przyspieszyć rządowe prace nad programem zmiany systemu opłat za dostarczenie do sieci wytworzonego ze źródeł odnawialnych prądu, a jednocześnie uprościć przepisy, by i mali dostawcy, czyli posiadający jeden lub dwa wiatraki, mogli bezproblemowo sprzedawać prąd do sieci, a rozliczenia prowadzone powinny być gotówkowo w czasie rzeczywistym, nie zaś na zasadzie odliczeń od zużytej przez gospodarstwo domowe energii elektrycznej.

Obecnie w Irlandii wiele gospodarstw wiejskich, postawiło na własne źródła zasilania i są to przede wszystkim wiatraki, ale jak mówią ich właściciele, system sprzedaży prądu do sieci, jest na tyle zagmatwany i obwarowany tyloma zastrzeżeniami, iż wolą, aby nadwyżki były marnotrawione, niż trafiały do krajowej sieci. Spora część prądu, który już teraz mógłby trafiać do naszych domów, marnuje się więc bezpowrotnie, a opóźnienia w zmianie sposobu zasilania Irlandii, rosną z roku na rok.

Trochę inaczej dzieje się w tym zakresie w Irlandii Północnej, gdzie przepisy dostosowane zostały do wymagań szybkiego rozwoju przemysłu wytwórczego zielonej energii i już w 2018 roku, przekroczono cel, jaki wyznaczony został na rok 2020. U naszych północnych sąsiadów uznano, iż właśnie do 2020 roku, w ich sieci elektroenergetycznej 40% prądu powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, a już w roku ubiegłym, cel przekroczony został o 4%.

Bogdan Feręc

Źr: IWEA/ISEA/The Times

Polska-IE
Ubezpieczyciele prze
Co w Irlandii zrobi
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish