Zbliżają się zmiany w zasiłkach chorobowych

W najbliższych tygodniach do gabinetu wpłynie propozycja głębokich zmian legislacyjnych w zakresie zasiłku chorobowego, a prace w tym zakresie są już na ukończeniu.

Nowelizacją ustawy o zasiłkach dla osób chorych zajmuje się obecnie Departament Ochrony Socjalnej i Departament Zdrowia, a urzędnicy, co zostało zapowiedziane, zbliżają się do końca swoich prac. Tym samym wkrótce minister ochrony socjalnej i minister zdrowia, przedstawią plany rządowi, a ten podejmie decyzję w tej sprawie. Istotą całej zmiany staną się zasiłki chorobowe, które wypłacane będą w inny sposób, niż dzieje się to obecnie, by Irlandia wyszła z grona niewielu państw europejskich, w których pracodawcy, nie ponoszą z tytułu choroby pracownika żadnych obciążeń.

Sugeruje się, że nie będzie żadnych poważnych zastrzeżeń do proponowanych zmian i gabinet przyjmie zaproponowane rozwiązania, chociaż rząd może spotkać się w tym zakresie z oporem pracodawców i stowarzyszeń, które ich reprezentują.

Aktualnie nie wiadomo jeszcze, w jakim kierunku iść będzie nowe irlandzkie prawodawstwo chorobowe, ale z całą pewnością, płatnościami za zwolnienie lekarskie, zajmą się i rząd i pracodawcy. Zmian doczeka się też sam okres wypłaty zasiłku chorobowego, ale i tu nie możemy jeszcze mieć żadnej pewności, bo w propozycji znajduje się kilka rozwiązań. Po pierwsze możliwa będzie wypłata zasiłku od pierwszego dnia zwolnienia chorobowego lub po trzecim dniu, potwierdzonej przez lekarza niezdolności do pracy. Zarówno w jednym i jak i drugim rozwiązaniu, upatruje się roli pracodawców, a ci, mieliby ponosić ciężar wypłaty zasiłku chorobowego przez…, i tu kolejna niewiadoma, bo od 7, przez 14 do 30 dni zwolnienia lekarskiego, co nazywane jest przez rząd, krótkotrwałą niezdolnością do wykonywania obowiązków służbowych.

Argumentem w tej sprawie, czyli przełożenia części ciężaru zasiłków chorobowych na pracodawców, iż do większości zakażeń wirusowych, dochodzi w miejscu pracy, więc to pracodawca, powinien partycypować w utrzymaniu swojego pracownika podczas jego choroby.

W jakim kierunku pójdzie nowa ustawa, dowiemy się już niebawem, ale co ważne, na te rozwiązania, będzie musiał zgodzić się również parlament. Ten zaś jest w tej kwestii podzielony, bo o ile chce, by pracodawcy mieli udział w utrzymywaniu swoich pracowników w okresie choroby, to punktami spornymi są terminy wypłat zasiłków chorobowych przez właścicieli firm, a także wysokość świadczenia. Niektóre z ugrupowań opozycyjnych mówią, że powinno się iść w kierunku wspólnego wypłacania zasiłków chorobowych, więc koszty rozłożone byłyby po połowie od prawnie obowiązującego pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Sinn Féin bryluje w
Pieniądze skonfisko
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian