Zbliża się kolejna głęboka reforma systemu ochrony zdrowia w Irlandii?

To prawdopodobne, a taki wniosek można wysnuć po pierwszym dniu posiedzenia Komisji ds. Covid-19, która prowadziła wczoraj przesłuchania trzech głównych świadków ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni od stycznia do tej pory.

Przed Komisją ds. Covid-19 stawili się m.in. naczelny lekarz kraju dr Tony Holohan i szef HSE dr Paul Reid, a ci opowiadali przed Komisją złożoną z 19 parlamentarzystów, o podjętych działaniach w sprawie koronawirusa.

Obaj panowie przedstawili swoje stanowiska w tej kwestii, zarzucili Komisję danymi statystycznymi, a i wyjaśniali sprawę rozbieżnych stanowisk w zakresie podejścia do ochrony zdrowia społecznego i wprowadzania obostrzeń. Mówiono też o niskim wykorzystaniu zakontraktowanych w prywatnych szpitalach łóżek, a i o możliwym wykupie prywatnych lecznic dla państwowej służby zdrowia.

Ważniejsze wydają się jednak komentarze członków Komisji, a głównie tych z Fianna Fáil, bo zarówno poseł Stephen Donnelly, jak i jego partyjna koleżanka, skupili się na kwestiach związanych z problemami służby zdrowia, które trapiły ją od dawna, czyli chodziło głównie o opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów.

Tę kwestię proponuje się więc rozwiązać, nakreślając plan, krótko- i długofalowych działań, a z tej zapowiedzi Komisji może wynikać, że jej raport końcowy, prawdopodobnie zawierać będzie wskazówki do głębokiego przemodelowania całej służby zdrowia w Irlandii.

Nie można jeszcze powiedzieć, w jakim kierunku będą toczyć się prace Komisji ds. Covid-19, gdyż skoro już po pierwszym dniu i po przesłuchaniu zaledwie kilku świadków, padają takie słowa, to można się tylko domyślać, jak rozwinie się sytuacja. Jeżeli członkowie Komisji przeć będą właśnie w tym kierunku, to z całą pewnością nie ustalą, czy działania w zakresie zabezpieczenia społeczeństwa były odpowiednie, a i czy spełniły pokładane w nich oczekiwania. Wydaje się, przynajmniej po pierwszym posiedzeniu Komisji, iż ta powinna najpierw wysłuchać wszystkich świadków, a dopiero w późniejszym terminie, wygłaszać takie opinie.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas TV/NewsTalk

Polska-IE: Udostępnij...
Wyspa tylko dla ptak
Bankier.pl: Armagedo
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish