„Zawieszenie przyjęć indywidualną decyzją dentysty”

W związku z pandemią koronawirusa specjalny komunikat skierowany do lekarzy dentystów wystosowała komisja stomatologiczna NRL. Podkreślono w nim, że w obecnej sytuacji zawieszenie przyjęć pacjentów lub ich ograniczenie należy traktować jako prawo do indywidualnej decyzji lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie praktyki lekarskiej lub podmiotu leczniczego. Pod komunikatem podpisał się Andrzej Cisło, szef komisji stomatologicznej NRL.

Wszystkim lekarzom dentystom zalecono śledzenie na bieżąco rekomendacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. – Na stronie internetowej KS NRL zamieszczone są łącza do profesjonalnych wytycznych dotyczące higieny w gabinecie stomatologicznym i algorytmu postepowania z pacjentami podejrzewanymi o nosicielstwo koronawirusa SARS-CoV-2. Szczególnej uwadze polecamy dbałość o dezynfekcję wycisków anatomicznych i modeli jako elementów przekazywanych współpracujących z gabinetem laboratoriom– poinformowano w komunikacie.

Dentyści najbardziej narażeni na zakażenia roznoszone drogą kropelkową

W komunikacie podkreślono, że to zawód lekarza dentysty jest w najwyższym stopniu narażony na zakażenia roznoszone drogą kropelkową. – 90% świadczeń stomatologicznych odbywa się z użyciem narzędzi tworzących aerozol wody i cząsteczek śliny. Resztki aerozolu pozostają w powietrzu po zakończonym zabiegu. Niezależnie od ochrony osobistej lekarza i personelu pomocniczego i niezależnie od typowego zagrożenia, jakie stwarza poczekalnia placówki ambulatoryjnej, zagrożenie dla personelu i kolejnego przyjmowanego pacjenta zakażeniem drogą kropelkową jest dużo większe niż w poradniach innych specjalizacji. Z tego względu zawieszenie przyjęć czy też ich ograniczenie trzeba traktować jako prawo do indywidualnych decyzji lekarzy wykonujących zawód w formie praktyki lekarskiej czy też w formie podmiotów leczniczych – zaznaczono.

Zdaniem komisji stomatologicznej NRL, w warunkach ogłoszonej pandemii zapisy umów z NFZ-em nie powinny mieć pierwszeństwa przed nadrzędnym prymatem ochrony pacjentów, lekarzy dentystów i personelu placówki.

Ważny jest także dostęp personelu medycznego do testów na obecność w organizmie wirusa SARS-CoV-2. – Personel medyczny z naturalnych względów powinien mieć priorytetowy dostęp do testów. Taki postulat Naczelna Izba Lekarska już zgłosiła i oczekuje na jego realizację – dodano.

Co z sytuacją finansową praktyk stomatologicznych?

Jak poinformowano w komunikacie, rząd pracuje już nad rozwiązaniami, które mają chronić przedsiębiorców – w tym lekarzy dentystów – przed skutkami pandemii koronawirusa. Mówi się m.in. o możliwości zawieszenia płatności składek ZUS oraz bezpośrednich dotacjach. – Status przedsiębiorców ubiegających się o takie formy wsparcia zależeć może od tego, czy straty wywołane będą własną decyzją przedsiębiorcy o zawieszeniu działalności czy też decyzjami organów państwa nakazującymi przerwy w działalności lub jej zawieszenie – poinformowano w komunikacie.

Zawieszenie działalności przez placówkę medyczną nie może być zrównywane z decyzją o zawieszeniu działalności z powodu jej nieopłacalności (spadek koniunktury).

Czy w gabinetach zabraknie środków ochrony osobistej?

Zdaniem komisji stomatologicznej NRL przyjęta 2 marca specustawa dotycząca walki z koronawirusem zawiera potencjalnie niebezpieczny przepis zagrażający bezpieczeństwu sanitarnemu praktyk lekarskich poprzez możliwe zablokowanie sprzedaży praktykom kluczowych produktów związanych z ochroną osobistą i dezynfekcją. NRL natychmiast podjęła w tej sprawie odpowiednie działania, które mają doprowadzić do uwzględniania równego prawa praktyk lekarskich do zaopatrywania się w hurtowniach farmaceutycznych. – Komisja Stomatologiczna NRL przypomina, że obowiązujące na mocy ustawy z 2 marca restrykcje nie obowiązują do momentu wydania przez ministra zdrowia obwieszczenia o wykazie leków i wyrobów medycznych objętych ograniczoną sprzedażą. Wszelkie więc formy zbywania lekarzy przez pracowników hurtowni pod pretekstem zakazu sprzedaży wyrobów medycznych praktykom są pozbawione na dziś jakiejkolwiek podstawy prawnej – dodano.

Wielu mieszkańców Czarnobyla nie wierzyło, że niewidoczne promieniowanie może zabijać. Wielu polskich stomatologów wciąż nie przyjmuje do wiadomości, że źródła zakażenia mogą kryć się w każdym zakamarku gabinetu.

Źródło: www.dentonet.pl

Artykuł nadesłała Klinika Stomatologiczna NovoDent-Med>>>

Polska-IE
Polish culture minis
Koronawirus: Jak prz
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish