Zastraszanie w miejscu pracy nadal ma się dobrze

Zespół badawczy z NUI Galway przeprowadził badanie, w którym opisuje się problem zastraszania w miejscu pracy, a z najnowszego opracowania wynika, że kraj przez takie zachowania, traci rocznie prawie 240 mln €.

Dokładnie chodzi i kwotę 239 mln €, które traci irlandzka gospodarka, a związane to jest bezpośrednio z utratą dni roboczych, a ich ilość określono na 1,7 miliona rocznie. Powód jest prosty i osoby, które dotknięte zostają „bullyingiem”, częściej niż inni pracownicy, biorą dzień lub kilka dni wolnego, a to generuje straty zarówno dla firm, jak i gospodarki. Dane zebrane i opracowane przez NUI Galway opublikowane zostały w piśmie Occupational Medicine, a jasno wskazują, że częściej do zjawiska zastraszania dochodzi w sektorze publicznym, chociaż większa absencja spowodowana tym zjawiskiem, ma miejsce w sektorze prywatnym.

Badania w tym zakresie prowadzili doktorzy John Cullinan i Margaret Hodgins, a naukowcy uznali, że straty ekonomiczne dla kraju, nadal są bardzo wysokie.

Swoje opracowanie naukowcy porównali z wynikami badań z lat 2014 oraz 2018 i stwierdzili, że chociaż widać wyraźną poprawę, więc zjawisko, nie jest już tak rozpowszechnione, to ciągle widoczne i zaburza pracę w wielu sektorach.

Badacze wykazali też związek pomiędzy zastraszaniem w miejscu pracy a stresem i stanami depresyjnymi, więc uznali, iż należy zrobić więcej, aby uniemożliwić stosowanie takich praktyk.

Badania przekazane zostały Ministerstwu Zatrudnienia, które na tej podstawie, kształtować może swoją politykę zatrudnienia, a i opracować przepisy, które skuteczniej chronić będą osoby na etatach. Zarówno w samych badaniach, jak i we wnioskach końcowych, skoncentrowano się na ekonomicznym aspekcie zjawiska, co powinno przyspieszyć działania rządzących w zakresie modernizacji przepisów dotyczących pracowników i stosowania wobec nich jakiejkolwiek formy przemocy.

We wnioskach końcowych znalazło się też miejsce na opinię, w której badacze nie są przekonani, by „bullying” całkowicie zniknął z naszych zakładów pracy i z urzędów, przynajmniej w najbliższych latach, ale należy zrobić więcej, by takie praktyki zostały zminimalizowane, co można uzyskać poprzez prawne piętnowanie takich zachowań.

Bogdan Feręc

Źr: Occupational Medicine

Polska-IE: Udostępnij...
Można lecieć na wa
Czy wiecie, że 123
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish