Zasiłki PUP zostaną wstecznie opodatkowane?

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Finansów Dáil stwierdzono, że zasiłki pandemiczne, powinny obłożone zostać podatkiem dochodowym.

Komisja Finansów po omówieniu sprawy przeszła do głosowania, a jego wynik pokazał, że zasiłek PUP, wypłacany w związku z pandemią koronawirusa, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zasiłek PUP, potraktowany został przez Komisję, jako inne świadczenia socjalne, co podlega opodatkowaniu.

Co ważne, dzieje się tak, pomimo że Pandemic Unemployment Paymet, już w sierpniu, obwarowany został podstawą prawną, a ta, wszystkie płatności pandemiczne, traktuje, jako wypłacane z tytułu „pilnych potrzeb”, co nie podlega opodatkowaniu, o czym mówi ustawa o opiece społecznej z 2005 roku, sekcja 202.

Na szczęście decyzja Komisji Finansów nie ma obecnie żadnej mocy prawnej, gdyż aby weszła w życie, zgodzić się muszą na to obie izby irlandzkiego parlamentu, a z tym, może być kłopot. Już podczas obrad Komisji, mocno protestowała opozycja, a i zarzuciła pomysłodawcom, w tym ministrowi finansów, że „chcą przemycić”, w jednej z części projektu ustawy nowelizującej budżet na przyszły rok, podatek dla osób, które utraciły dochody.

Uzasadniając projekt wprowadzenia podatku od zasiłków pandemicznych minister finansów Paschal Donohoe powiedział:

– Płatności te zostały wypłacone zgodnie z paragrafem 202 ustawy o pomocy społecznej z powodu potrzeby szybkiego dokonania tych płatności i powiązania ich z odpowiednią klauzulą ​​w przepisach o opiece społecznej. Chcę jednak jasno powiedzieć, że od samego początku intencją rządu było, aby te płatności były opodatkowane i traktowane w taki sam sposób, jak opodatkowujemy inne równoważne świadczenia z opieki społecznej.

Rzecznik Sinn Féin ds. finansów Pearse Doherty oskarżył po tej wypowiedzi ministra finansów, iż „próbuje cofnąć czas i odebrać pieniądze ludziom, którzy stracili dochody podczas pandemii, opodatkowując je”.

Doherty dodał:

-Myślę, że istnieją w związku z tym poważne problemy, szczególnie w odniesieniu do zasady opodatkowania wstecz. Niezależnie od osobistych intencji ministra lub zamiarów rządu, podstawą prawną tej wypłaty, która wówczas wynosiła setki milionów euro, była sekcja 202 ustawy o opiece społecznej, a zatem zasiłek, nie podlegał opodatkowaniu.

Bogdan Feręc

Źr: PA Media

Polska-IE: Udostępnij
Testy lotniskowe w D
Łukasz Tygerski: Ni
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian