Zasiłki PUP, już w czerwcu, prawdopodobnie zostaną zlikwidowane

Rząd rozpoczął prace międzyresortowe, które mają określić przyszłe działania państwa w stosunku do osób korzystających z zasiłków Pandemic Unemployment Payment.

Obecne prace gabinetu koncentrują się na określeniu zakresu pomocy dla mieszkańców Irlandii, ale i dla firm, cierpiących z powodu pandemii koronawirusa. Proponuje się, aby po zakończeniu obecnie obowiązujących przepisów, a stanie się to wraz z końcem czerwca, utrzymać tylko niektóre formy wsparcia.

W tym zakresie mówi się o pomocy dla pracodawców, więc o utrzymaniu programu wsparcia wynagrodzeń (EWSS), ale też likwidacji lub stopniowej likwidacji programu PUP.

Z informacji, jakimi dysponuje rząd, wiemy, iż jeden na czterech pracodawców, korzysta ze wsparcia, jakiego udziela Skarb Państwa, a i wie również, że taka pomoc będzie potrzebna przynajmniej do końca roku.

Z pierwszych i niepotwierdzonych informacji w tym zakresie wynika, że program EWSS, zostanie przedłużony po czerwcu o kolejne trzy miesiące, ale wcale nie musi się tak stać w przypadku programu Pandemic Unemploymet Payment. Tym samym, zasiłki PUP albo zostaną zlikwidowane i bezrobotni przejdą do standardowych płatności dla osób poszukujących pracy, albo ich zasiłki PUP, obniżać się będą stopniowo, by wyrównać z tymi z programu Jobseeker’s Allowance.

Obecne analizy mówią, iż ważniejsza jest pomoc dla przedsiębiorstw, więc raczej ten kierunek obrany zostanie przez gabinet, natomiast pomoc dla bezrobotnych, chociaż w innej postaci, nadal będzie do nich kierowana, ale jednocześnie, zachęcać ma do powrotu do pracy.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Kolejny szpital pogw
EMA zajmie się ocen
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian