Zasiłki pandemiczne niższe o 50 €

Wprowadzając w życie dwa zasiłki pandemiczne, rząd miał na celu pomoc osobom, które utraciły pracę, a jednocześnie chciał wspierać przedsiębiorców tracących część swoich dochodów, co mogło doprowadzić do trwałej likwidacji miejsc pracy, a nawet samych firm.

Wtedy właśnie pomocą miały być zasiłki Pandemic Unemployment Payment oraz Temporary Wage Subsidy Scheme, a te wynosiły odpowiednio 350 € i 75%, a następnie 85% wcześniejszego wynagrodzenia pracownika, jednak tylko do maksymalnej wysokości 410 €. Co ważne, od początku zapowiadane było, iż taka wysokość zasiłku dla osób, które utraciły z powodu pandemii pracę i źródło dochodu, nie jest możliwa do utrzymania na stałe, więc w pakiecie stymulacyjnym spodziewać się należy obniżki zasiłku PUP, co sugeruje obecnie Departament Ochrony Socjalnej.

W pakiecie pobudzającym gospodarkę, a ten podany zostanie do publicznej wiadomości jeszcze w tym miesiącu, zaproponowane zostanie prawdopodobnie, aby zasiłek Pandemic Unemployment Payment, obniżony został o 50 €, więc wynosić będzie 300 €, nie zaś 350 €, jak dzieje się to teraz w przypadku najwyższych stawek zasiłku.

Mówi się też, że zasiłek obniży się już jesienią tego roku, chociaż nie wymienia się konkretnego miesiąca, ale można się spodziewać, iż będzie to wrzesień lub najdalej październik 2020 roku. Propozycja stopniowego obniżania wysokości zasiłku PUP, ale nie tylko tego, bo rząd zapowiedział już, że i TWSS będzie stopniowo wygaszany, ma być realizacją wcześniejszych ustaleń w tym zakresie, co w konsekwencji przyniesie przejęcie roli płatników przez firmy, odciążając budżet.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij...
Caspian Hope – Wri
Uzyskali to, co chci
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish