Zasiłki chorobowe zostaną omówione przez rząd

Dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów wicepremier i minister przedsiębiorczości Leo Varadkar przedstawi swój plan dotyczący zmiany prawa w zakresie zasiłków chorobowych.

O ile rząd przychyli się do propozycji, to nowelizacja zacznie obowiązywać od stycznia przyszłego roku, co zostało zapowiedziane przez szefa resortu przedsiębiorczości. Dokument, jaki Leo Varadkar przedstawi gabinetowi, wprowadzać będzie tzw. minimalny poziom ochrony, co z kolei stwarzać będzie sytuację, w której, każda osoba zatrudniona, uprawiona będzie do otrzymania zasiłku chorobowego, nawet w przypadku, jeżeli w miejscu pracy, nie istnieją „firmowe programy zasiłków chorobowych”, stwierdził Varadkar.

Sam zasiłek i zmiany, nie wejdą w życie w całości 1 stycznia 2022 roku, gdyż minister przedsiębiorczości, zaplanował wdrożenie programu na trzy do czterech lat i dopiero wtedy, ustawowy zasiłek chorobowy, zacznie w Irlandii obowiązywać w pełnym wymiarze.

Pierwszą zmianą będzie ilość minimalnych dni chorobowych w roku, jakie będzie mógł wykorzystać pracownik, a wiązać się to będzie z płatnością za niezdolność do pracy, jednak konkretne rozwiązania, do tej pory nie zostały upublicznione.

Niezależnie od wprowadzanych zmian, żadna z sekcji nowej ustawy, nie będzie wiązała się z odebraniem prawa właścicielom firm, do ustalania własnych warunków w zakresie zdrowia swoich pracowników, w tym zasiłków chorobowych i opieki zdrowotnej, ale zastosowanie będą miały minimalne progi, czym każda firma w kraju będzie musiała się kierować. Co ważne, progi stosowane będą do każdej osoby zatrudnionej w Irlandii, niezależnie od tego, jaką posiada umowę o pracę.

W kwestii zasiłków chorobowych Departament Przedsiębiorczości uznał, iż nie można ich wprowadzić nagle, co mogłoby powodować komplikacje dla wielu firm, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązaniem w tej sytuacji stanie się stopniowe wprowadzanie zasiłków chorobowych, by zmniejszyć pierwsze koszty dla firm i dać im czas na przystosowanie się do nowych zasad wypłat zasiłków chorobowych, w tym planowania wydatków.

Ważne jest, że prawie połowa firm w kraju, działa już na zasadach, jakie dzisiaj omówione zostaną przez gabinet, więc w umowie o pracę, zatrudniony zagwarantowaną ma płatność z tytułu choroby, najczęściej od 100 do 75 proc. swojego wynagrodzenia, ale przez krótki okres. Takie zasady, wdrożone mają być dla wszystkich firm zatrudniających pracowników, niezależnie od tego, jak wyglądają ich umowy o pracę.

Zmiany, o czym nie wszystkim wiadomo, wprowadzone były już 1 marca, bo od tego dnia, okres oczekiwania na wypłatę zasiłku chorobowego wynosi już 3, a nie 6 dni.

Leo Varadkar przedstawić ma również ocenę skutków zmian w prawie o zasiłkach chorobowych, a następnie ta, prawdopodobnie podana zostanie do publicznej wiadomości, by zapoznali się z nią właściciele firm, jak i osoby zatrudnione. Ważne jest, że ustawa, zmienia na tyle cały system zasiłków chorobowych, iż za część zwolnienia lekarskiego, zapłaci pracodawca.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Poland targets 4.3%
Poseł = Landlord?
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian