Zasiłek chorobowy dla wszystkich, już w przyszłym roku

Wicepremier Leo Varadkar zapowiedział, że rząd, chciałby wprowadzić prawo o zasiłkach chorobowych, które obejmować będzie wszystkich zatrudnionych, niezależnie od rodzaju umowy o pracę.

Plany rządu są ambitne, gdyż nowe prawo, miałoby zacząć obowiązywać już w przyszłym roku, a obecnie, uruchomione zostały konsultacje społeczne, które mają pomóc w opracowaniu szczegółów nowych przepisów. Swoją opinię w tej sprawie wyrazić mogą związki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców i pracownicy, a po określeniu wszystkich zasad i przyjęciu ustawy, każdy zatrudniony w Irlandii, otrzyma prawo do płatnego zwolnienia chorobowego.

Do ustalenia jest kilka ważnych z punktu widzenia budżetu i pracodawców kwestii, bo należy doprecyzować, kto i w jakim stopniu ponosić będzie obciążenia z tego tytułu, ale ustalić też, w jakiej wysokości przyznawany będzie zasiłek chorobowy.

Aktualne przepisy, jakie obowiązują w Irlandii, czynią ten kraj jednym z pięciu w całej Unii Europejskiej, gdzie pracodawcy, nie mają obowiązku wypłacania swoim pracownikom chorobowego, chociaż sam zasiłek chorobowy w UE, jest jednym z praw pracowniczych. W Europie obowiązują różne systemy zasiłków chorobowych, więc różny jest też okres wypłat chorobowego, jaki i różnią się one wysokością. W tym jednak przypadku Irlandia postanowiła dostosować się do przepisów unijnych i już we wrześniu wicepremier Leo Varadkara zapowiadał, że takie prawo zostanie wprowadzone, a pracodawcy, nie będą ponosić pełnej odpowiedzialności za wypłatę świadczeń chorobowych. Oznacza to, że zasiłek chorobowy, częściowo płacony będzie przez pracodawcę, a część kosztów weźmie na siebie państwo.

Jak to wpłynie na ogół zatrudnionych? Zmianę odczują przede wszystkim pracownicy zatrudnieni na umowy terminowe, zatrudnieni dorywczo, o niskim wynagrodzeniu, kontraktowi  i młodsi, których w części przypadków, prawo do zasiłku nie obowiązywało.

Leo Varadkar:

– System musi być zaprojektowany tak, aby chronił pracowników, szczególnie nisko opłacanych i znajdujących się w trudnej sytuacji, ale musi być również sprawiedliwy i przystępny kosztowo dla pracodawców, z których wielu miało w tym roku wielkie trudności. Zachęcam zarówno pracodawców, jak i pracowników do udziału w tych konsultacjach do wyrażania swoich opinii. Irlandia jest jednym z nielicznych krajów europejskich, w których pracodawcy nie są prawnie zobowiązani do wypłacania zasiłku chorobowego, na przykład w postaci corocznego urlopu wypoczynkowego. To musi się zmienić i jestem zdecydowany wprowadzić ustawowy system zasiłków chorobowych, który działa dla pracowników i pracodawców tak szybko, jak to możliwe.

Jeżeli prawo do zasiłków zostanie zmienione, takim samym zmianom podlegać będzie moment wypłacania zasiłków, bo nie będzie opóźnienia w jego wypłacie, a stanie się to poniekąd kontynuacją otrzymywanego wynagrodzenia za pracę, co zobaczą wszyscy zatrudnieni. Oznacza to, że pieniądze, na konto chorego, wpływać będą, jak w przypadku wypłaty, czyli tydzień po tygodniu lub w systemie ustalonym w zakładzie pracy, gdyż w pierwszych tygodniach zwolnienia, zajmie się tym pracodawca. Nie jest jeszcze do końca pewne, ale zasiłek chorobowy, prawdopodobnie przestanie być już łączony z odpowiednią ilością składek PRSI, co prowadzi do wniosku, iż każdy zatrudniony, będzie miał prawo do otrzymania zasiłku chorobowego.

Bogdan Feręc

Źr: Independent/Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij
Polish economy shrin
Nie będzie zwolnien
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian