Zasady i zalecenia w kwestii noszenia maseczek pojawią się w najbliższym czasie

Dyrektor kliniczny w HSE dr Colm Henry opracowuje obecnie zastaw zasad i zaleceń, jakimi mieszkańcy Irlandii powinni kierować się w pierwszej i kolejnych fazach znoszenia ograniczeń, a dotyczyć one będą m.in. używania maseczek ochronnych.

Jak podkreślił dr Henry, zasady będą pomocą dla osób, które wracać będą do pracy, ale i pojawiać się w miejscach publicznych, a będą ściśle określały, w jakich sytuacjach powinniśmy maseczki nosić oraz w jakich nie jest to konieczne.

Dyrektor Colm Henry przygotuje też poradnik, kiedy i jak maseczki na twarzy chronią, a i jak dbać o ich i swoją higienę oddechową, ale przedstawi także zasady bezpiecznego używania sprzętu ochrony osobistej.

Dr Henry uważany jest za jednego z najlepszych lekarzy w kraju, a i jest doradcą National Emergency Health Emergency Team, a grupa ta zastanawia się obecnie, nad zasadami, jakie powinny być zalecane w przypadku noszenia maseczek oraz innych środków ochrony PPE.

Noszenie maseczek nie będzie raczej obowiązkowe w Irlandii, co zapowiadał już wcześniej rząd, chociaż wiele krajów wprowadziło surowe zasady ich używania i np. Kanada, Korea Południowa i Czechy, wymagają, aby mieszkańcy tych krajów we wszystkich miejscach publicznych, mieli na twarzach maseczki, za ich brak, grozi mandat.

Zasady i zalecenia związane z używaniem maseczek powinny być opracowane w ciągu najbliższego tygodnia, a maksymalnie 10 dni i zostaną opublikowane natychmiast po ich przyjęciu.

Bogdan Feręc

Źr: HSE

Polska-IE: Udostępnij...
Czy rząd przedłuż
Nie jest pewne, czy
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish