Zarząd Stokrotki: W 2019 roku wdrożyliśmy podwyżki wynagrodzeń

W związku z konferencją prasową zorganizowaną przez Organizację Zakładową NSZZ Solidarność, zarząd Stokrotka w Lublinie oświadcza, że spółka otwarta jest na dialog z pracownikami, w tym na dialog z działającymi w spółce organizacjami związkowymi.

„Stokrotka od lat funkcjonuje na rynku, szanuje prawa pracowników i podejmuje działania mające na celu tworzenie pozytywnego środowiska pracy. Stokrotka docenia każdą inicjatywę, której prawdziwym celem jest interes pracownika i dobro spółki – napisano w komunikacie. 

– Stokrotka prowadzi politykę płacową w sposób odpowiedzialny z uwzględnieniem tendencji rynkowych. Spółka co roku podnosi wynagrodzenia pracowników, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, osiągane wyniki oraz sytuację na rynku pracy. Również w 2019 roku, wzorem lat ubiegłych, spółka zaplanowała i wdrożyła podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Podkreślenia wymaga, że wynagrodzenia pracowników są wyższe niż obowiązujące wynagrodzenie minimalne. Decyzje spółki o podwyżkach wynagrodzeń nie wynikają więc ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego tylko są niezależnym wyborem spółki – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Pracownicy Stokrotki chcą 500 zł podwyżki. Czy nowy właściciel podwyższy wynagrodzenia?Stokrotka prowadzi działalność socjalną zgodnie z przepisami prawa i z obowiązującym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenia z funduszu socjalnego są wypłacane pracownikom na podstawie postanowień obowiązującego Regulaminu i w oparciu o ustalony ze stroną społeczną preliminarz. Stokrotka prowadzi działalność w odpowiedzialny sposób, z poszanowaniem przepisów prawa, mając na uwadze dobro pracowników i uzasadnione interesy spółki.

Przez lata Stokrotka wypracowała różne kanały komunikacji umożliwiające pracownikom kontakt z pracodawcą. Z każdego kontaktu z pracownikiem spółka wyciąga wnioski i stara się wdrażać rozwiązania korzystne dla pracowników i firmy – podała spółka.

DlaHandlu.pl>>>

Podziel się:

NATO Week: Wizyta w
Grabowski: Deklaracj
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn